Назад

Обучение от Сдружение „Клуб 9000“, февруари 2024


Сдружение „Клуб 9000“ предлага следните възможности за обучение:

 Подготовка и провеждане на ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:05/2020, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 8 и 9 февруари 2024 г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

 Системи за управление на социална отговорност, здравето и безопасността при работа - (ISO 26000, ISO 45001, ISO 45001/ Amd1:2024, ISO 45003:2021, ISO 45004, ISO/TS 24179:2020, ISO 30414:2018)
Курсът ще се проведе на  8 и 9 февруари   2024 г., Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

 Курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда. БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 12-15 февруари 2024 г., гр. София, Дом на техниката/Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org

 Прилагане на управление на риска в системи за управление /ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015/Amd 1:2024, ISO 14001:2015/Amd 1:2024, ISO 45001:2018/Amd 1:2024, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018/
Курсът ще се проведе на  19 февруари   2024 г., Онлайн
За повече информация и записвания: https://club9000.org