Назад

OECD FORUM: SKILLS MATTER FOR BULGARIA


България се намира в решаващата фаза по пътя си на присъединяване към Организацията за Икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Членството на България към ОИСР е стратегически приоритет, който ще укрепи стабилността, потенциала и привлекателността на нашата икономика за инвеститорите, както и ще гарантира прилагането на най-съвременни политики за социално и икономическо благополучие. Условията за правене на бизнес в страната неминуемо минават през наличието на достатъчен брой и добре подготвени кадри за ефективно функционираща икономика.

Водени от горното разбиране, Дигитална национална коалиция (ДНК), съвместно с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България, и с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, организира еднодневно събитие, посветено на уменията - 

OECD FORUM: SKILLS MATTER FOR BULGARIA.

Форумът ще се проведе на 20-ти февруари от 10.00 часа в София Тех Парк, иновационен форум “Джон Атанасов”.
На линка по-долу можете да откриете концепцията и програмата
https://bit.ly/OECD-FORUM-Concept
Достъпът до събитието е свободен след предварителна регистрация и до изчерпване на капацитета на залата.

Регистрация тук