Какъв да стана, когато порасна? Отговори си на 23 март

Второто издание на Форум за професионална ориентация на Фондация „ЗА добрите примери в бизнеса" ще представи традиционни и нови професии на вниманието на юношите Още