Назад

Програма STAGE с нови грантове до 50 000 евро за устойчиво бъдеще на бизнеса


Бъдещето на бизнеса е тясно свързано със зеления преход и компаниите трябва да имат активна роля в преминаването към нисковъглеродна и ресурсно-ефективна икономика, за да си осигурят дългосрочен успех.

С предимство в привличането на частни инвестиции ще бъдат бизнес решения, които предлагат устойчиви практики в полза на околната среда и климата като: управление на отпадъците, модели на кръгово производство, ресурсна ефективност, възобновяеми енергийни източници и др.

Програмата за „Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE“ отвори трета покана за грантове, с която предлага финансова подкрепа за преминаване към устойчивост.

Вече е отворена третата покана за грантове и компаниите, които искат да внедрят зелени модели на работа и да оптимизират процесите си, могат да кандидатстват за финансова помощ.

Насочена е към малки и средни предприятия (МСП) от ЕС или от държави, асоциирани към програма Хоризонт Европа, а средствата ще се отпускат за консултантски услуги за изготвяне на инвестиционни планове с цел улесняване на прехода към устойчивост.

Одобрените кандидати ще получат грантове до 50 000 евро, за да разработят инвестиционен план за модернизация и технологично обновление, автоматизация, дигитализация, внедряване на възобновяеми източници на енергия или кръгови модели на производство и т.н., с благоприятен ефект върху околната среда и с цел постигане на устойчивост на предприятието в дългосрочен план.

Грантовете се предоставят само за проекти, за които се ползват услугите на регистрирани консултанти (Sustainability Advisоrs) от мрежата на STAGE. Всеки експерт или консултантска компания, която предоставя услуги в областта на устойчивостта или финансите, може да се регистрира в платформата.

Фирмите, които все още не са се присъединили към единствената по рода си екосистема за преход към декарбонизирана икономика, могат да се регистрират в платформата STAGE и да направят Първоначална оценка на своята компания, за да участват и в програмата за финансова помощ.

Кандидатства се електронно, на английски език, чрез попълване на апликационна форма и изпращането ѝ през онлайн портала на проекта. Крайният срок е 31 май 2024.

Можете да се запознаете с цялостната концепция на STAGE тук.

При нужда от уточнения или възникнали въпроси, оставаме на разположение!

Поздрави,
Екипът на Българо-румънска търговско промишлена палата
гр. Русе, ул. Войводова 12-14
телефон: +359 82 507 606
e-mail: info@brcci.eu