Назад

Предложения на Кюстендилска ТПП за основни приоритети за развитие на Кюстендил и региона



На 13 март в конферентната зала на Парк хотел „Кюстендил“ се проведе работна среща на членовете на Кюстендилска търговско - промишлена палата. Основната тема бе да се обсъдят и приемат конкретни предложения за реализация на основните приоритети на Кюстендил и региона. Гости на събитието бяха областният управител Александър Пандурски, кметът на Кюстендил – инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет - Кюстендил, Димитър Велинов и общински съветници.

Председателят на Кюстендилската търговско-промишлена палата Ваньо Костадинов запозна присъстващите с предложенията на Палатата за основните приоритети за развитие на Кюстендил:

Приоритет 1. Туризъм, балнеология и история.

Приоритет 2. Селско стопанство и преработвателна промишленост.

Приоритет 3. Изграждане на инфраструктура – вътрешна и външна.

Приоритет 4. Здравеопазване.

Приоритет 5. Образование, култура и спорт.

Тези приоритети са взаимосвързани и е необходимо тяхната реализация да върви паралелно и в пълен синхрон“, обяви пред присъстващите председателят на КТПП – Ваньо Костадинов.

За всички приоритети ще бъдат инициирани работни срещи с местни и външни специалисти с доказан опит и експертиза в съответната сфера.

Изказвания бяха направени и от гостите на срещата, която прерасна в дискусия по така направените предложения и приоритети за развитие на Кюстендил.