"Булатом" проведе своята ежегодна международна ядрена конференция

И тазгодишното издание предизвика сериозен интерес Още