Назад

Ключови моменти в развитието на компаниите, когато „ESG“ отчитането става необходимост


Във връзка с активното партньорство между БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване и „юИМПАКТ“ АД относно инициативи свързани с:

  • Повишаване на информираността сред българските предприятия по отношение на устойчивостта и Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG);
  • Повишаване на готовността на предприятията да отговорят на регулаторните изисквания за докладване на корпоративната устойчивост.

Предлагаме на Вашето внимание поредния материал относно Ключови моменти в развитието на компаниите, когато ESG отчитането става необходимост, ТУК.  Очаквайте следващата информационна публикация по темата.

За контакт и допълнителна информация, БТПП-Център за консултации и фирмено обслужване, Маргарита Дамянова – тел. 02 8117477, e-mail: bcci.centre@bcci.bg