Брой 85 (90), 03-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Споделени бяха виждания за приоритетите за развитие на България Още
Нови членове на БТПП

НОВИНИ ОТ РТПП/К
Търговско-промишлена камара – Пловдив отбеляза Световния ден за безопасност и култура на труда
Наградени бяха работодатели и специалисти по безопасност и здраве при работа Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Световен търговски мост 2012 - Истанбул

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството иска разрешение за прилагане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури
Исканата дерогация ще даде възможност на България да предотврати данъчни злоупотреби Още
Агенция "Митници" и НАП поемат контрола върху акцизите за горивата
Правителството одобри законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове и предлага на Народното събрание да го приеме Още

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
В плана за действие по JASPERS за 2012 г. а включени 35 проекта
Те са насочени към ускоряване процеса на усвояване на средствата от ЕС Още