Брой 85 (90), 03-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на БТПП

 

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

АСА 2000 ООД

Производство на рекламни изделия

БМТ ТРЕЙД ЕООД

Производство на ел.заварени тръби и профили, търговия с черни метали

ВЕНОКС ЕООД

Вътрешна и външна търговия

КАР ТРАНС-КОМ ООД

Транспортна дейност

ЛТИ ЕООД

Търговия със строителни материали; търговия на едро с хранителни стоки и безалкохолни напитки; консултантска дейност

МБ БЪЛГАРИЯ ООД

Търговия с диворастящи гъби и горски плодове

МОНТЕРА ТРЕЙДИНГ ЕООД

Търговия с компоненти за водообработка

ТЕРЕМ - ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ООД

Ремонт на авиационна техника

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички членове на
БТПП, може да намерите на Интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Споделени бяха виждания за приоритетите за развитие на България Още
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Световен търговски мост 2012 - Истанбул
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството иска разрешение за прилагане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури
Исканата дерогация ще даде възможност на България да предотврати данъчни злоупотреби Още
Агенция "Митници" и НАП поемат контрола върху акцизите за горивата
Правителството одобри законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове и предлага на Народното събрание да го приеме Още