Назад

Кюстендилска ТПП проведе среща с предприемачи и представители на бизнеса в Дупница


През изминалата седмица ръководството на Кюстендилска търговско-промишлена палата (КТПП) се срещна с местния бизнес в гр. Дупница. Събитието се реализира със съдействието на зам.-председателя на Палатата г-н Александър Андонов - съдружник във фирма ТеА Текстил Андонови ООД, действаща като местен орган на КТПП за град Дупница и региона.

Целта бе представителите на КТПП да добият преки впечатления от социално-икономическото състояние на отделните общини в област Кюстендил в качеството и на областна структура на работодателите за региона, както и да идентифицират общите проблеми и трудности, които те срещат. За КТПП е важна работата с всички общини, за да може населените места да се развиват паралелно и Областта да бъде конкурентоспособна.

По време на дискусията бяха представени и обсъдени основни теми, засягащи бизнеса и неговото развитие. Като най-често срещан проблем, който възпрепятства нормалната дейност на местно ниво, се открои липсата на обучени квалифицирани кадри. Засегната бе и темата за настоящото райониране на страната, което реално ограничава възможностите за финансиране от ЕС на фирмите от Област Кюстендил, попадайки в Югозападния район на планиране.

Срещата предизвика дебат, в който бяха споделени мнения и предложения и по други въпроси от икономически, обществен и социален характер.