Назад

Комисията стартира пакет за иновации в областта на ИИ в подкрепа на стартиращите предприятия в областта на изкуствения интелект и МСП


Европейската комисия оповести пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и малки и средни фирми в разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който спазва ценностите и правилата на ЕС. В речта си за състоянието на Съюза през 2023 г. председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен обяви нова инициатива за предоставяне на европейските суперкомпютри на иновативни европейски стартиращи предприятия в областта на ИИ. Новият пакет привежда този ангажимент на практика, включително чрез предложение за предоставяне на привилегирован достъп до суперкомпютри на стартиращите предприятия работещи в тази  област.

Предложените мерки включват:

 • Изменение на Регламента за създаване на съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) в областта на суперкомпютрите.
 • Решение за създаване на служба за ИИ в рамките на Комисията, която ще гарантира разработването и координацията на политиката в областта на ИИ на европейско равнище и ще упражнява надзор върху прилагането на Законодателния акт за ИИ.
 • Съобщение на ЕС за стартиращите предприятия и иновациите в областта на ИИ, в което се очертават допълнителни ключови дейности:
  • Финансова подкрепа от Комисията чрез програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ за генеративния изкуствен интелект в размер на около 4 милиарда евро до 2027 г.;
  • Съпътстващи инициативи в областта на образованието, обучението, квалификацията и преквалификацията;
  • Допълнително насърчаване на инвестициите в стартиращи и разрастващи се предприятия в областта на ИИ чрез програмите „EIC Accelerator“ и “InvestEU”;
  • Ускоряване на разработването и внедряването на общи европейски пространства за данни;
  • Инициативата „GenAI4EU“ с области на приложение като роботика, здравеопазване, биотехнологии, производство, мобилност, климат и виртуални светове.

Наред с това се създават два консорциума за европейска цифрова инфраструктура (EDIC): „Алианс за езикови технологии“ (ALT-EDIC) за разработка на големи езикови модели в Европа и EDIC CitiVERSE за ИИ-технологии в градска среда в сфери като управление на отпадъците или на движението.

Повече информация ще откриете в съобщението