Назад

Покана от Съюз по хранителна промишленост за професионално обучение


► ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност  “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” (трета квалификационна степен), в периода 12-16 февруари 2024 г. Подробности тук

►  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” (трета квалификационна степен), в периода 5-9 февруари 2024 г. Подробности тук