Назад

Конференция на тема: „Кръгова икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България“


Българската търговско-промишлена палата ще бъде домакин на конференция на тема: „Кръгова икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България“, която ще се проведе на 12 декември 2023 г. (вторник) в БТПП.  

Събитието се организира от консорциума по проект MOBICCON-PRO, включително  „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Институт за икономическа политика и Университета по архитектура, строителство и геодезия, в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата, която е асоцииран партньор по проекта.

По време на форума ще бъдат обсъдени актуалните тенденции в кръговото строителство в Европа и България, като в рамките на няколко сесии ще се дискутират теми, свързани с: нормативната уредба и мерките за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на национално и местно равнище; добри практики за кръгово строителство и селективно разрушаване на европейско равнище; възможности за финансиране на зелени проекти и инициативи, както и бъдещите тенденции за развитие в сектора. В рамките на мероприятието ще бъде представен и напредъка по проект „MOBICCON-PRO“ (международна изследователска инициатива в сферата на кръговото строителство, финансирана по програма „Хоризонт Европа“ на ЕС и насочена към разработването на иновативни решения за производството на висок клас рециклирани строителни материали), като ще се потърсят синергии и пресечни точки с други Европейски иновативни проекти в областта.

В конференцията участие ще вземат представители на публични институции и местни власти, експерти от строителния бранш и бизнеса, академичните среди, браншови асоциации и неправителствени организации.

Участието в конференцията е безплатно след предварителна РЕГИСТРАЦИЯ до 12:00 ч. на 11 декември 2023 г.

ПРОГРАМА