Назад

Портал за партньорство на Team Europe (TEPP)


Ефективна платформа за достъп до нови пазари, търсене на инвестиционни възможности и предоставяне на информация за стоки и услуги

Това е проект на Европейската комисия – Генерална дирекция „Международни партньорства“ (DG INTPA), насочен към подпомагане на страни-партньори в постигането на целите за устойчиво развитие. Порталът е достъпен чрез следния линк: https://team-europe-partners.network.europa.eu/home

Основната цел на TEPP е да улесни партньорствата между членовете на Team Europe и страните партньори чрез онлайн платформа.

TEPP включва инструмент за „съвпадение“, който обединява търсенето и предлагането на експертен опит и помощ от страните-членки на ЕС и страните партньори на ЕС.

Частни и публични субекти в страните членки на ЕС могат да се присъединят към ТЕРР като доставчици. Могат да участват в намиране на партньори, за да установят партньорства, които повишават конкурентоспособността, достъп до нови пазари, търсене на инвестиционни възможности и предоставяне на информация за помощ, стоки и услуги, които могат да предложат в различни сектори.

Секторите включват Европейския зелен пакт, наука, технологии, иновации, цифровизация, устойчив растеж, работни места, устойчиви финанси, миграция, предприемачество, мир и сигурност, управление и човешко развитие.

Проектът стартира през 2022 г. и вече са регистрирани 92 субекта.

За да научите повече за TEPP, включително намиране на партньори и изграждане на партньорства, моля, гледайте видео със субтитри, налични на 24 езика. Допълнително можете да ползвате приложените по-долу материали.

При въпроси и допълнителна информация: INTPA-TEPP-SUPPORT@ec.europa.eu .

TEPP е отличен дигитален инструмент. Силно препоръчваме да се регистрирате, да предоставите информация за помощта, стоките и услугите, които можете да предложите като решения, и да извлечете максимума от платформата.

Приложение:

Ръководство

Набор от инструменти