Назад

Конкурс „Европейски награди за обществени поръчки за иновации 2024-2025 г.“ обяви ЕК


Европейската комисия стартира конкурса „Европейските награди за обществени поръчки за иновации 2024-2025 г.“ Тази година наградите се присъждат в две категории:

  • Категория „Инициатива за обществени поръчки за иновации“ (включително изпълнение);
  • Категория „Изправяне пред обществените предизвикателства – промишленост с нулеви нетни емисии“.

За победителите от всяка категория е предвидена парична награда, като за първо място тя е в размер на 75 000 евро, за второ – 50 000 евро и за трето място – 25 000 евро.

Крайният срок за подаване на заявления за участие в конкурса е 26 септември 2024 г., 17:00:00 ч. централноевропейско време.

Повече информация за критериите за допустимост и сроковете за кандидатстване и оценяване е достъпна на електронната страница на Европейските награди за обществени поръчки за иновации. В раздел „Насоки за кандидатите“ се намират записите и слайдовете от информационната кампания, проведена през май.

За да кандидатствате в категорията „Инициатива за обществени поръчки за иновации (включително изпълнение)“, кликнете тук.

За да кандидатствате за категорията „Изправяне пред обществени предизвикателства: промишленост с нулеви нетни емисии“, кликнете тук.