Брой 164 (1428), 28-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ

Падат лихвите по бизнес кредити


През юли продължава спадът на лихвените проценти по всички видове кредити за бизнеса в сравнение с юни и година по-рано. Основните причини са слабото търсене на този тип заеми и ликвидността на банките. Според прогнозата на БНБ в изданието "Икономически преглед", лихвените проценти по кредитите ще продължат да падат заради несигурността в стопанската среда, което ще се изрази в понижение на рисковата премия за страната. Лихвените проценти по нов бизнес на фирмите за всички заеми до 1 милион и над 1 милион в левове и евро без изключение през юли намаляват в сравнение с месец по-рано.

През юли 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление на домакинствата в левове и евро се увеличава на месечна база, заради повишеното търсене. В сравнение с юни средната лихва на потребителските заеми, отпускани в левове, се повишава до 8,12%, като увеличението е с 0,38 процентни пункта. На годишна база статистиката на централната банка отбелязва намаление от 0,70 процентни пункта. При кредитите, договорени в евро, месечното увеличение е с 0,15 процентни пункта до 5.18% при годишен спад с 1,48 процентни пункта.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с министъра на икономиката Емил Караниколов
Обсъдиха активизиране на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката Още
БТПП представи икономическата класация "ТОП 100"
Цветан Симеонов: Няма по-добър магнит за инвеститорите от печалбите на конкурентите в дадена държава Още
Представители на Банката на Китай за Сърбия посетиха БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През август се отчита покачване на общия показател на бизнес климата спрямо предходния месец
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 2.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи Още
НОВИНИ ОТ СТИВ
Международен конгрес и Международен панаир „Информатика 2018“ – Куба
Възможност за обмен на информация между професионалисти, научни работници, бизнесмени, представители на правителствата, международни институции Още
ФИНАНСИ
Падат лихвите по бизнес кредити
Лихвените проценти по нов бизнес на фирмите за всички заеми до 1 милион и над 1 милион в левове и евро без изключение през юли намаляват Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
30 август - Предстои среща с китайски фирми
Фирмите, които имат желание за участие в срещата, следва да изпратят попълнена регистрационна карта в срок до 28.08.2017 г. Още