Брой 164 (1428), 28-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: През август се отчита покачване на общия показател на бизнес климата спрямо предходния месец


През август 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрения бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите. Това сочи статистика на Националния статистически институт

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 2.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, но очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. На второ място е факторът „недостиг на работна сила”, чието негативно въздействие се засилва през последния месец. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.


През август съставният показател „бизнес климат в строителството” запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в оценките на строителните предприемачи относно настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са леко влошени. Основните фактори, затрудняващи предприятията, остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Същевременно през последния месец е отчетено засилване на неблагоприятното влияние на фактора „недостиг на работна сила”. Относно продажните цени в строителството мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 4.5 пункта спрямо юли, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за развитието на дейността. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.
През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 1.9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозните затруднения за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с министъра на икономиката Емил Караниколов
Обсъдиха активизиране на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката Още
БТПП представи икономическата класация "ТОП 100"
Цветан Симеонов: Няма по-добър магнит за инвеститорите от печалбите на конкурентите в дадена държава Още
Представители на Банката на Китай за Сърбия посетиха БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През август се отчита покачване на общия показател на бизнес климата спрямо предходния месец
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 2.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи Още
НОВИНИ ОТ СТИВ
Международен конгрес и Международен панаир „Информатика 2018“ – Куба
Възможност за обмен на информация между професионалисти, научни работници, бизнесмени, представители на правителствата, международни институции Още
ФИНАНСИ
Падат лихвите по бизнес кредити
Лихвените проценти по нов бизнес на фирмите за всички заеми до 1 милион и над 1 милион в левове и евро без изключение през юли намаляват Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
30 август - Предстои среща с китайски фирми
Фирмите, които имат желание за участие в срещата, следва да изпратят попълнена регистрационна карта в срок до 28.08.2017 г. Още