Брой 98 (103), 21-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози


От днес, 21 май, на Портала за обществени консултации за обществени  консултации е публикуван  Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози. С предложения законопроект се осигурява въвеждането в националното законодателство на Република България на изискванията на Директива 2010/40/ЕС за рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

Работната група, създадена за изготвянето на законодателни предложения във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от Директива 2010/40/ЕС, обсъди възможностите за транспониране на правилата за интелигентните транспортни системи в националното законодателство, като предвид хоризонталния характер на директивата, издаването на постановление на Министерския съвет бе определено като най-подходящ вариант за постигане на целта.

Интелигентните транспортни системи (ИТС) попадат в обхвата на транспортната политика, поради което отговорността за координираното и последователно внедряване и използване на ИТС на територията на Република България следва да бъде възложено на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За подпомагане задълженията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с проекта на закон се предлага създаването на Съвет по ИТС с консултативни функции. 

Внедряването на ИТС приложения и услуги ще осигури цялостно подобряване на ефективността и безопасността на пътния транспорт, както и минимализиране на негативното влияние на транспорта върху околната среда. Сред примерите за прилагане на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт са системите за управление, наблюдение и контрол на движението в градовете и по автомагистралите, системите за безопасност на превозните средства, електронните системи за събиране на пътни такси за изминато разстояние (ТОЛ такси), сателитните системи за навигация по пътищата, единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания (телефон 112) и др.

Законопректът е отворен за обществено обсъждане до 3 юни т.г. на Интернет адрес http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=593

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на GS1 в Картагена, Колумбия
Ще бъдат представени резултатите от различни ключови инициативи и ще се приеме бизнес стратегията 2012-2013 Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози
Транспонират се европейските правила за интелигентните транспортни системи в националното законодателство Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Проучване на общественото мнение за целесъобразността от съществуването на фигурата "митнически агент"
Преразглеждането е във връзка с необходимостта да се осигурят равни условия за икономическите оператори Още