Брой 98 (103), 21-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Общото събрание на GS1 в Картагена, Колумбия


Редовното общо събрание на Международната асоциация GS1 започна днес, 21 май, в Картагена, Колумбия. Домакин на събитието е GS1 Колумбия.

Общото събрание има важна роля в управлението и контрола на дейността на организацията и при определяне на бъдещата активност в различни стратегически направления. В него наред с Националните организации на GS1 участват и ключови представители на индустрията и мениджъри на големи международни компании от над 70 страни. Общото събрание е най-голямата платформа за сътрудничество на управленско ниво в рамките на GS1.

Днес на пленарни заседания се представят актуални теми по различните стратегически направления на стандартите. Ще бъдат представени глобалните иновационни тенденции за B2C (Business to Customer). Модератори от Националните организации GS1 в Швейцария, Бразилия, Китай, Индия и Южна Африка ще обсъждат възможностите за участие на фирмите в инициативи, позволяващи на т. нар. „страни от третия свят“ да подобрят тяхната конкурентоспособност на световния пазар. В продължението на сесията мениджъри на водещи латиноамерикански фирми ще споделят своя опит в разширяване на техния бизнес и как GS1 е подпомогнала този процес. В края на деня президентът и изп. секретар на GS1, Мигел Лопера, ще очертае стратегическите предложения, които ще бъдат направени пред Общото събрание.

На утрешното заседание ще бъде направен финансов отчет за 2010-2011. Той ще бъде последван от доклад на комисията по разработката на стандарти за принципите на архитектура на GS1. Ще бъдат разгледани номинациите на нови членове на Борда на GS1, сред които представители на Крафт Фуудс и ДиЕйчЕл. Ще бъдат представени резултатите по различни ключови инициативи като:

  • Качество на данните,
  • B2C / достоверност на данните,
  • Приложения в здравеопазването,
  • Електронно проследяване на стоките с RFID/EPC,
  • Рамково описание на определянето и използването на номерата за идентификация на локации GLN.
     

Основен елемент от дневния ред е определянето на бизнес стратегията за 2012-2013 година.

GS1 България е представена на Общото събрание от Христо Содев, изпълнителен секретар на Съвет GS1 България към БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на GS1 в Картагена, Колумбия
Ще бъдат представени резултатите от различни ключови инициативи и ще се приеме бизнес стратегията 2012-2013 Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози
Транспонират се европейските правила за интелигентните транспортни системи в националното законодателство Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Проучване на общественото мнение за целесъобразността от съществуването на фигурата "митнически агент"
Преразглеждането е във връзка с необходимостта да се осигурят равни условия за икономическите оператори Още