Назад

Парламентът прие окончателно промените в Закона за опазване на околната среда


Народното събрание прие окончателно промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). С част от гласуваните текстове ще бъдат транспонирани европейски директиви в екологията, като целта е да отпаднат три от наказателните процедури от страна на Европейската комисия. Наказателните процедури в околната среда срещу България вече са 17, след като от 18-те активни Европейската комисия закри тази по директивата за наводненията. МОСВ е предприела необходимите действия за отпадане на още няколко от процедурите до края на тази година.

Приети бяха и промени в ЗООС, които връщат втората инстанция при обжалване пред съда на актове по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС)  и актове по екологична оценка за обекти от национално значение и със стратегическа важност. Депутатите приеха текст, според който по жалби срещу посочените актове, подадени след 1 юли 2024 г., ще се прилага двуинстанционно съдебно производство. С друга поправка се реши жалбите да бъдат разглеждани от Върховния административен съд в шестмесечен срок от подаването им, а съдът да обявява решението си в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

В подкрепа на решението за връщане на втората инстанция при обжалването на ОВОС вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че е намерен балансът. Според него втората съдебна инстанция е гаранция, че даден проект ще има обективно разглеждане на обстоятелствата и доказателствата, представени на първа инстанция. В същото време не трябва да има забавяне за важните за България проекти, затова с приетите текстове в закона се дава решение с "гратисен период".