Назад

Либерализацията на електроенергийния пазар: има нужда от прецизиране на технически детайли в процеса


За да стартира успешно процесът на либерализация на електроенергийния пазар за битовите потребители, е необходимо прецизиране на някои технически детайли по отношение на плащания, фактуриране, подпомагане на ликвидността на крайните снабдители и други. Около това мнение се обединиха участниците в кръглата маса „Промени в електроенергийния пазар на едро и дребно – възможности и проблеми“, организирана от Института за енергиен мениджмънт. От страна на Министерството на енергетиката във форума участваха заместник-министър Ива Петрова и директорът на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ Николай Налбантов.

Законодателството, което регламентира процеса, е факт, предстои приемането на подзаконовата рамка, по която активно работи КЕВР.

По данни на крайните снабдители обаче остава неясно как технически ще се премине към издаване на около 2 млн. фактури в рамките на 2-3 дни, защото билинг-системите им не са настроени за това, а пренастройването ще отнеме време. Отворен е и въпросът с осигуряването на достатъчна ликвидност на тези дружества, защото в момента те купуват електроенергията за регулирания пазар от НЕК и плащат разсрочено. В бъдеще ще бъдат задължени да купуват цялото необходимо количество електроенергия от борсата и да я заплащат ежедневно.

Да се обмислят възможности за безлихвено финансиране чрез Българската банка за развитие или от друг източник, както и за отложено плащане на електроенергията към борсата – това са част от предложенията, обсъдени в рамките на кръглата маса.

Участниците дискутираха и острата необходимост от разяснителна кампания, която да отговори на въпросите на битовите потребители какво и как предстои да се промени за тях от 1 юли.

Диалогът по тези теми не започва от днес, вече сме провели поредица от срещи в Народното събрание и КЕВР. Тези дискусии ще продължат активно, така че съвместно с всички заинтересовани да намерим най-подходящите решения, увери заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова.

По данни на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, от 1 юли 2024 г. не се очакват ценови сътресения за битовите потребители. От тази дата предстои Министерският съвет да определя базова цена на електроенергията за битовите клиенти. Върху нея КЕВР ще регламентира допустима надбавка, свързана с разходите на доставчиците.

Според заместник-министър Ива Петрова, фокусът на пазара трябва да бъде потребителя. В този смисъл е необходима още по-задълбочена работа за стимулиране на енергийните общности, активния потребител, за строителство на сгради с близки до нулево енергийно потребление, за трансформация и дигитализация на мрежите и увеличаване на инвестициите в тях. Всичко това е ключово за поставяне на потребителя в центъра на процеса, което е и основната цел на трансформацията, заключи тя.