Назад

Съвместни инициативи на Френско-българската търговска и индустриална камара и Столична община


Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) и Столична община обединяват усилия за търсене иновативни проекти, като поставят началото на сътрудничество в рамките на две инициативи: конкурсът „Награди за иновации“ на ФБТИК и "Пясъчник за иновативни решения" на СО.

Компаниите, кандидатстващи в Конкурса на ФБТИК ще могат да кандидатстват и в категория "Иновативни градски решения", която ще се оценява в рамките на "Пясъчник за иновативни решения" на СО. Категорията е отворена за всички компании, разработващи иновативни решения за е-управление, екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други градски предизвикателства.

Целите на пилотните проекти са както следва:

• да генерират данни, които да служат за обосновани решения и политики за града, базирани на данни;
• да тестват иновативни технологични решения и да бъдат идентифицирани подходящи за мащабиране проекти;
• да водят до подобряване качеството на публичните услуги чрез иновации;
• да водят до подобряване качеството на живот в София с внедряването на интелигентни градски решения.

Пилотните проекти следва да са на теми като околна среда, образование, транспорт, е-управление, предприемачество и иновации.

Участието на компаниите в пясъчника ще им предостави възможност: за достъп до пряко участие в иновативни градски политики; да тестват в реална среда иновативни разработки и с натрупания опит и резултат да разширят потенциала си за привличане на инвестиции; да представят решенията за внедряване в други градове у нас и по света.

Проектите се оценяват през утвърдена методология, разработена от Делойт по съвместен проект с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за оценка на допустимостта на предложенията и за привеждането им в скалируем вид.

Фокусът при подбора им е върху решения, които могат да се осъществят в кратък срок – с бърз тест и нисък финансов риск. Методологията е инструмент за оценка на потенциала на градските решения, включително и по отношение на тяхната готовност и устойчивост. Ще се търсят решения за екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други предизвикателства, а целта е София да се превърне в тестова площадка за иновативните разработки на столичните компании по проблеми, дефинирани от администрацията на града.

“Пясъчник за иновативни решения” е програмата на Иновативна София за пилотни проекти за тестване на иновативни технологични решения, свързани с градските предизвикателства. Програмата е част от Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС), приет с единодушие от Столичен общински съвет през октомври 2020 г. и е с фокус върху околна среда, образование, транспорт, е-управление, предприемачество и иновации.