Назад

МИР: Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани за разработване и внедряване на иновации в български предприятия през 2023 г.


Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година за разработване и внедряване на иновации в българските компании. От средствата ще могат да се възползват както микро, малки и средни предприятия, така и дружества с до 499 служители. Ще се допускат и партньорства с големи фирми. Това стана ясно от годишната рамка на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която беше приета днес от Комитета за наблюдение. Управляващ орган на Програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа.

Очаква се още през следващия месец да бъде обявена първата процедура по новата Програма за конкурентоспособност. Тя ще е в подкрепа на развойната дейност и разработването на иновации. Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв. Ще могат да кандидатстват компании от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. Това ще важи и при кандидатстването по втората процедура по Програмата – за внедряване на иновации. Чрез нея ще бъдат инвестирани почти 300 млн. лв., като част от новите решения може да са разработени от самите предприятия специално за нуждите на производството им, а други – да бъдат заимствани и пригодени.

В последните месеци на 2023 г. ще бъде отворена още една мярка от ПКИП. Със 117,5 млн. лв. ще се подобри производственият капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите. Те ще могат да закупуват модерни машини, съоръжения и софтуер, така че да започнат да произвеждат повече и по-качествени продукти и да станат по-конкурентни на пазара.