Назад

Среща с новоназначения ръководител на СТИВ – СеулСреща с новоназначения ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Сеул се проведе в БТПП.

Председателят Цветан Симеонов разговаря с Илия Деков, който предстои да замине за Южна Корея този месец. Деков има предишен опит в СТИВ в Индия. Той представи задачите на своята мисия – да подпомага двустранната търговия, да насърчава инвестициите и технологичното сътрудничество между България и Южна Корея.

Бяха обсъдени тенденции в двустранната търговия между двете страни. През 2021 г. общият стокообмен с Корея е на стойност 419.1 млн. щ.д. и бележи ръст от 58.4% спрямо 2020 г., в т.ч. износ с увеличение от 127.8% (на стойност 251 млн. щ.д.) и внос с близо 9% увеличение (на стойност 168.1 млн. щ.д.). Салдото е положително за България и възлиза на 82.9 млн. щ.д.

Деков посочи, че съществуват възможности за разширяване на българския износ с продукти като: зърнени храни, олио, лозаро-винарски продукти, козметични/фармацевтични продукти и други. Въпреки споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея съществуват някои нетарифни ограничения, които затрудняват бизнеса.

Симеонов обсъди с госта и корейските инвестиции в България, които са основно в сектор ВЕИ и сектор електроинженеринг. Потенциалът за итвестиции е далеч по-голям и бе договорено тясно съвместно сътрудничество между БТПП и МИИ за разгръщането му. Подготвят се срещи в двете институции с делегация на Корейската търговско-промишлена палата, която ще пристигне в София тази седмица.