Назад

Покана за включване в програмата на МОН „Бизнесът преподава“


На 13.05.2022 г. бяха одобрени националните програми за развитие на образованието. Същите са публикувани на интернет страницата на МОН (https://www.mon.bg/bg/101106).

През последните години бизнесът е активен партньор на Министерство на образованието и науката в реализацията на Националната програма „Бизнесът преподава“.

През учебната 2022/2023 година за НП „Бизнесът преподава“ ще отговаря дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН.

В рамките на програмата са включени два модула – Модул 1 „Бизнесът в училище“ и Модул 2 „Учители в предприятията“. За всеки от модулите на националната програма училищата и Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) договарят партньорства с предприятия, които са регистрирани в платформата на програмата.

В тази връзка е необходимо фирмите и конкретните лица, които желаят да се включат в програмата през учебната 2022/2023 година, в срок до 15.06.2022 г. да попълнят приложения формуляр. Попълненият формуляр може да изпратите на e-mail: m.damyanova@bcci.bg - М. Дамянова, директор БТПП или e-mail: k.sharabova@mon.bg – К. Шарабова, главен експерт дирекция ПОО, МОН.

За допълнителна информация: Маргарита Дамянова, директор, БТПП-Център за проф. обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване, тел. (+359 2) 8117 477, (+359 2) 8117 479, 0888 575 260, e-mail: m.damyanova@bcci.bg

Приложение: Формуляр