Брой 199 (2205), 16-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Представяне на проект на „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г.


В Министерството на икономиката се проведе Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия. Основна тема на дискусия беше представянето на проект на „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. След едногодишна работа, свързана с проучвания, анализи и консултации с представители на МСП, е изготвен проект на стратегическия документ, който бе представен за обсъждане. Участие в Съвета взе заместник-министърът на икономиката Яна Топалова.

По време на дискусията икономическият заместник-министър обясни защо Министерството на икономиката отделя толкова много внимание и ресурс за развитието и подобряването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия.  По думите й, от една страна, МСП създават 65% от добавената стойност и 75% от работните места в страната, което е с около 10 процентни пункта повече от средното за ЕС. От друга страна, средната производителност на българските МСП е все още значително по-ниска от средната за ЕС. Това е и една от причините, поради която подкрепата за повишаване на конкурентоспособността на МСП е ключова за икономическото развитие. Според нея обсъжданият проект е от изключителна важност, тъй като ще определи бъдещата политика за МСП през следващия програмен период и ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027. „Тя ще се използва и за определянето на единни политически приоритети и мерки в подкрепа на МСП и подобряване на бизнес средата, особено по отношение на „Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията“, допълни Яна Топалова.

Стратегията определя шест области на въздействие, които са изведени от европейската политика в подкрепа на МСП, Акта за малкия бизнес и Програмата за действие на европейските МСП:

•             Предприемачество;

•             Достъп до пазари;

•             Достъп до финансиране;

•             Дигитализация и умения;

•             Бизнес среда и по-добро регулиране;

•             Околна среда.

Всеки от тези приоритети включва между 5 и 7 мерки или общо 121 дейности, което показва амбициозните цели, които новият проект си поставя. За да е успешен той, обаче, ще е необходима изключително добра координация между отделните институции, програмите и организациите от неправителствения сектор.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с посланика на Сърбия в България
БТПП възобновява проучването на интереса на български фирми за посещение на Свободна зона Пирот Още
Временно управляващият Посолството на Либия в София посети БТПП
Информационно бизнес събитие и посещение на либийска делегация в София са предстоящи съвместни инициативи до края на годината Още
БГ Баркод: занаятчийско вино
„Винарска изба Камея“ ООД с най-много въведени продукти за седмицата 5 - 9 октомври в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
#REBOOTINGEUROPE с послание към лидерите на ЕС: Дайте възможност на бизнеса да подкрепи възстановяването на Европа
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: През септември близо 10 хиляди безработни по-малко от август
Работа на субсидирани работни места са започнали 3 310 безработни лица от рисковите групи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Турска компания планира да произвежда чаши със специално покритие против Ковид в завода си в България
След започване на масовото производство от „Шишеджам“ ще доставят безплатно за болничните заведения Още
Български проект е отличен с европейска награда „Натура 2000“ за 2020г.
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Представяне на проект на „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защо ЕС иска да регулира онлайн платформите
Развитието на онлайн платформите налага нуждата от нови европейски правила и решения за ограничаване на рисковете от тяхната дейност Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство