Брой 27 (1039), 09-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ

НАП пуска нова електронна услуга с КЕП - „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове“


Национална агенция за приходите предоставя на клиентите си нова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е предназначена за регистрирани по ЗДДС лица, явяващи се  вложители в данъчни складове или упълномощени от тях лица. 

Лицата, отговарящи на изискванията за подаване на уведомление по чл. 47а от ЗАДС и притежаващи към момента на стартиране на услугата пълен достъп до електронните услуги на НАП, предоставяни с КЕП на задължено лице, получават автоматично достъп и до новата услуга. 

Услугата осигурява възможност на вложителите в данъчни складове да изпълнят задължението си по чл. 47а от ЗАДС, а именно:

 - в случай, че предстои прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, на ново  лице вложител, те следва да уведомят НАП 3 дни по-рано.

 - в случай, че след подаване на информацията за прехвърляне на собствеността върху акцизната стока, ако  собствеността върху същата не бъде прехвърлена на новото лице вложител, те следва да уведомят незабавно  НАП

Услугата включва три основни елемента:

 - Подаване на уведомление за предстоящо прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъчен склад;

 - Подаване на уведомление за неосъществено прехвърляне на собствеността върху акцизна стока в данъчен  склад;

 - Справочна част за преглед на подадените уведомления

Във връзка с прецизиране на достъпа до е-услуги предоставяни от НАП с КЕП са обновени следните бланки:

 Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице

 Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен  адрес

След стартиране на услугата и заявяването й за ползване чрез подаване на заявление за ползване на електронните услуги на НАП чрез КЕП отпада изискването на вложителите да подават към Агенцията данните във връзка с разпоредбата по чл. 47а от ЗАДС на имейл адрес infocenter@nra.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира проект „КЛИПС – Квалификация, Личностна Интеграция и Професионално Съдействие”
За осъществяване на целенасочено въздействие върху пазара на труда Още
Земеделският министър на Косово посети БТПП
Потенциални сектори за сътрудничество от взаимен интерес: машиностроене, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство Още
Среща с изпълнителния директор на „Строителна механизация“ АД
Във връзка с участието на дружеството в делегацията до Узбекистан Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар на БАИС “Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти”
26 февруари от 9 часа в УАСГ, София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През 2015 г. износът нараства с 5.2%
Резултат от по-чувствителния ръст на износа за ЕС; износът за трети страни се увеличава по-слабо Още
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
НАП пуска нова електронна услуга с КЕП - „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове“
Услугата е предназначена за регистрирани по ЗДДС лица, явяващи се вложители в данъчни складове Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Черноморската банка за търговия и развитие представя финансовите си продукти
23 февруари 2016 г., начало: 9.00 часа, София Балкан хотел Още