Брой 143 (1901), 29-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Важно съобщение за лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


Министерството на икономиката информира, че с приемането на Законa за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн. ДВ, бр. 62/27.07.2018 г, в сила от 28.01.2019 г.) и на Наредба №РД-04-2/16.07.2019 г. за  реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн. ДВ бр. 58/23.07.2019 г., в сила от 26.07.2019 г.) Министерството на икономиката стартира приема на документи за регистрация на лицата осъществяващи дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Срокът за регистрация на лицата, които до влизане в сила на Закона са извършвали такива дейности и продължават да ги извършват е ТРИ МЕСЕЦА от влизане в сила на Наредбата.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата, могат да подадат заявление с приложени всички необходими документи по следния начин:

1. По пощата: на адреса на Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска“ № 8;

2. Лично или чрез пълномощник на лицето с нотариално заверено пълномощно;

3. По електронен път: на адрес e-docs@mi.government.bg по реда на Закона за електронното управление или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Информация с описание на услугата, изискванията, процедурите, както и образци на заявление, декларация и банкова гаранция можете да откриете на следния адрес: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/100267

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР: Необходими са мерки в подкрепа на дейността на административните органи при изграждане и функциониране на електронно управление
Възможност за участие в двустранни бизнес срещи в градовете Рим и Бари
Среща с посланика на България в Италия и обсъждане на официалното откриване на Българо-италианската търговско-промишлена палата в гр. Бари Още
Включете се в търсенето на най-иновативните решения за глобалните проблеми
Инициативата „Call for Solutions” на световния форум Bloomberg New Economy Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив стартира нов проект: LOOK-EU-NET– възможност за развитие на международния бизнес на фирмите
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенцията по вписванията: Няма теч на данни от Търговския регистър
Свързано с сигнал относно оплакване, че в Google се откриват индексирани лични данни от сайта на регистъра Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Важно съобщение за лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Пет проблема на висшето образование, по-важни от незаетите места
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network