Брой 143 (1901), 29-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена камара – Пловдив стартира нов проект: LOOK-EU-NET– възможност за развитие на международния бизнес на фирмите


Търговско-промишлена камара – Пловдив стартира нов проект : LOOK-EU-NET – възможност за развитие на международния бизнес на фирмите, съфинансиран от програма COSME на Европейската комисия. Партньори по проекта са организации за подкрепа на бизнеса от Германия, Испания, Италия, Полша и България.

Целта на проекта е да бъдат изградени 10 транс-европейски бизнес мрежи от представители на МСП от секторите:

1. Земеделие и храни: био-храни, био-земеделие, производство на храни и пакетиране, кръгова икономика, съпровождащи сектори; др.

2. Устойчив начин на живот: иновативни материали за дома и строителство, устойчиви методи за строителство и обзавеждане, домашни роботи и домашна автоматизация (domotics; smart houses); др.

3. Мехатроника: Машиностроене и уредостроене, Автоматизация, Индустрия 4.0, Роботика, др.

4. Културен и дигитален туризъм: устойчиво развитие на различни видове туризъм посредством дигитализация и използване на съвременни технологии;

5. Здраве (Smart Health): иновативни решения при здравеопазването, воденето на устойчив и здравословен живот.


Изброените специфични области са идентифицирани в съответствие с Иновационните стратегии за интелигентна специализация на регионите – партньори по проекта.

В тази връзка, Търговско-промишлена камара -Пловдив е партньор за сформиране на мрежи от фирми в 2 сектора :

1. Земеделие и храни

2. Устойчив начин на живот.

В рамките на проекта ще бъдат изградени от 2 до 4 мрежи от фирми в посочените браншове от Германия, Испания, Италия, Полша и България. (В случай че Българска фирма желае да се включи в някоя от другите мрежи, тя ще бъде насочена към Европейския партньор, отговарящ за съответната специфична област/мрежа).

Целта на проекта е чрез изграждане на фирмените мрежи да бъдат установени дългосрочни партньорства между участниците от един и същ сектор, което да спомогне в процеса на тяхното излизане на международен пазар, трансфер на знания и технологии за развитие на нови продукти, изграждане на канали за дистрибуция и маркетинг на продуктите на мрежата, др.

Участниците ще получат:

  • професионален коучинг и изготвяне на стратегия интернационализация;
  • специализирани обучения;
  • съдействие за брандинг и позициониране на мрежата;
  • достъп до изложения и панаири;
  • организирани B2B срещи;
  • частично финансиране под формата на възстановяване на вече направени разходи за път настаняване, услуги.

Повече информация и регистрация за участие: ТУК.

Официален сайт на проекта: ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР: Необходими са мерки в подкрепа на дейността на административните органи при изграждане и функциониране на електронно управление
Възможност за участие в двустранни бизнес срещи в градовете Рим и Бари
Среща с посланика на България в Италия и обсъждане на официалното откриване на Българо-италианската търговско-промишлена палата в гр. Бари Още
Включете се в търсенето на най-иновативните решения за глобалните проблеми
Инициативата „Call for Solutions” на световния форум Bloomberg New Economy Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив стартира нов проект: LOOK-EU-NET– възможност за развитие на международния бизнес на фирмите
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенцията по вписванията: Няма теч на данни от Търговския регистър
Свързано с сигнал относно оплакване, че в Google се откриват индексирани лични данни от сайта на регистъра Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Важно съобщение за лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Пет проблема на висшето образование, по-важни от незаетите места
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network