Назад

Национален щанд на Международното изложение за електроника Electronica


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие с национален щанд в рамките на Международното изложение електроника Electronica, което ще се проведе в периода 12 – 15 ноември 2024 г. в гр. Мюнхен, Германия.

Electronica се организира веднъж на две години. С над 2140 изложители от 51 страни и над 70 000 бизнес посетители от над 100 страни, Electronica e най-значимото събитие за сектора в световен мащаб. Нивото на участниците е много високо – над 74% са на водещи позиции в своите компании. Организатор е Меsse München.         

ИАНМСП поема напълно или частично разходите за участие включително:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

Крайният срок за подаване на заявка за участие с изискуемите документи е 15.03.2024 г. /петък/.

За допълнителна информация:

  • Тереза Мутафова, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 88, имейл: t.mutafova@sme.government.bg
  • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 81, имейл: t.trendafilov@sme.government.bg