Назад

Препоръки на Европалати към 13-та Министерска конференция на СТО, която се открива днес в Абу Даби


13-ата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО)  - MC13, се провежда тази седмица (26-29 февруари) в Абу Даби, Обединени арабски емирства (ОАЕ).

Европейският бизнес и благосъстоянието зависят до голяма степен от способността за поддържане на отворени пазари, подкрепени от свободна и справедлива търговия и предсказуемост на глобалните пазарни условия, както е записано в многостранните правила,  на които е базирана търговска система на СТО. Това се казва в посланието на Европалати до Конференцията.

Над половината от европейската търговия се основава на правилата на СТО, като процентът е още по-висок, тъй като европейските споразумения за свободна търговия (ССТ) се основават на рамката на СТО. Следователно недискриминацията, постепенното отваряне на пазарите, премахването на неоправданите търговски бариери и правилата, които гарантират лоялна конкуренция, са от съществено значение за европейските предприятия.

Ето защо ЕС  ще продължи да дава приоритет на укрепването на правилата на СТО, да ги актуализира и засили отново като част от необходимата си програма за реформи и да ги направи подходящи за настоящите бизнес практики и предизвикателства. Това важи предимно за цифровия и зелен преход, включването на ММСП, премахването на бариерите пред стоките за здравеопазване, както и спазването на съществуващи и по-строги бъдещи правила срещу несправедливи индустриални субсидии, държавна търговия, кражба на интелектуална собственост, прозрачност и по-дисциплинирани практики за уведомяване, както и предотвратяване на едностранни блокади.

За да насърчи по-високо спазване на съществуващите задължения, Европалати вече предложи създаването на годишни публични доклади, които биха могли да бъдат изготвени от секретариата на СТО или друга независима организация, отразявайки „Доклада за правене на бизнес на Световната банка“, където членовете на СТО могат да бъдат класирани и проследявани ежегодно по отношение на тяхното представяне при спазване на ангажиментите към СТО.

Тъй като бизнесите по света са свидетели на тревожно нарастване на геополитическите противоречия и протекционизма, Европалати изразяват увереност, че укрепването на СТО и многостранната търговска система е и винаги ще бъде най-добрият начин за справяне с предизвикателствата на все по-фрагментираната световна търговия.

В тази връзка, Европалати вярва, че преговарящите на 13-та Министерска конференция в Абу Даби ще надграждат успехите, постигнати на MC12 („Женевския пакет“) и ще постигнат добри резултати, така че организацията да може да даде допълнителен пример за своята значимост в справянето с глобалните търговски предизвикателства чрез върховенството на закона, а не да бъде оставено на управлението на най-силния.

С пълния текст на препоръките можете да се запознаете тук

--------------

Очаква се по време на 13-та Министерска конференция да се вземат решения относно реформата на системата за уреждане на спорове в СТО, селското стопанство и продоволствената сигурност, въпросите на развитието и най-слабо развитите страни, субсидиите в рибарството, реформата на СТО, електронната търговия, търговията и екологичната устойчивост, присъединяване на нови страни и други важни въпроси.