Брой 219 (1977), 14-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Национална програма за развитие „България 2030“


НСТС разгледа Проекта на Националната програма за развитие „България 2030“, внесен от министъра на финансите на Република България. На заседанието Палатата беше представлявана от Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП.

В рамките на дискусията Палатата принципно подкрепи идеята за създаването на дългосрочна програма за развитието на България, която да очертае основните проблеми и методите за тяхното преодоляване, но настоя за неговото разширяване с конкретни предложения с цел реализиране на заложените цели.

БТПП подчерта необходимостта от сериозен ангажимент в жп транспорта и обърна внимание за неравнопоставеността и функционирането главно в автомобилните превози с разширяването на пътната мрежа на страната. Липсата на равноправно третиране доведе до това, че в момента съотношението между преноса на товари в автомобилния транспорт и железопътния е близо 10 пъти в полза на автомобилния, между речния - 40, а морския - 4 пъти.  Това лишава бизнеса от алтернатива и избор, което е в основата на пазарната икономика. 

Друг ключов момент, който трябва да намери място в програмата, е реформа в здравеопазването и създаването на механизъм за ограничаване и където е възможно недопускане на разхищаването на средства в този сектор, вместо сегашните епизодични проверки и наказания за нарушителите.

Обърнато беше внимание за необходимостта от създаване на балансиран подход за справянето с екологичните проблеми и климатичните промени, без с това да се вреди на икономическите инвестиции в страната.

БТПП предложи и да се възложи на държавните ведомствата, местните органи на изпълнителната власт и научни звена на бюджетна издръжка, заедно със социалните партньори и неправителствените организации, създаването на проектни предложения по региони, които да бъдат предложени пред потенциални български и чуждестранни инвеститори

Палатата настоя и за разширяване на финансирането на приложните изследвания за сметка на фундаменталните, особено що се отнася до достигане на иновационните идеи до етапи на действащ прототип.

В рамките на изказването Цветан Симеонов обърна внимание, че от страна на браншовите организации и членовете на Палатата има засилен интерес към програмния документ и след получаването на всички становища те ще бъдат обобщени и изпратени в подходящ вид до министъра на финансите, като допълнение на становището на БТПП.

С направените предложения и бележки в становищата на БТПП може да се запознаете ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Национална програма за развитие „България 2030“
Станете партньор на Годишните награди на БТПП!
Преките членове на БТПП получават 50% отстъпка от всеки рекламен пакет, а асоциираните ни членове – 20% Още
B2B партньорства чрез дигитален маркетинг
Практически ползи от дигиталната култура на потребление Още
Балканският винен конкурс и фестивал вече и в Белград
БТПП съдейства за организирането на събитието Още
Представяне на туристическата индустрия в Албания
Организирано от Посолството на Албания в София под надслов „Почувствай Албания“ Още
Посещение на Изложението за технологии и иновации в Шенжън, Китай
3300 изложителя и презентации на над 10 хил. проекта Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публичният модул на ИСУН 2020 - по-достъпен и прозрачен за потребителите
По-добра проследимост на управлението на фондовете Още
ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ – ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА
Правителството одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане
В условията на новите икономически реалности Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Международни търгове, обявени от индийската държавна компания „Bharat Heavy Electricals“ ltd.