Брой 219 (1977), 14-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Публичният модул на ИСУН 2020 - по-достъпен и прозрачен за потребителите


„България е първата държава членка, която показа открито в електронна система изразходените средства по европейски програми през 2010 година“. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който представи обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020. http://2020.eufunds.bg Надграждането има за цел прозрачност и информираност на широката общественост, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки. В обхвата на системата попадат 20 програми с външно финансиране и от нея се възползват над 70 000 потребители.

За разлика от предишната версия, с предимно деловодни функции, настоящата система дава възможност за проверка на всички отворени и предстоящи процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП), по които един потенциален кандидат е допустим, чрез задаване на критерии за населеното място и вида на организацията бенефициент. Налична е цялостна информация за всеки стартирал, приключен или прекратен проект, включително описание на дейностите, организациите, участващи в изпълнението, постигнатите индикатори, финансова информация, наложените финансови корекции, тръжните процедури и сключените договори с изпълнители.

Възможността данните за всички организации, които участват в изпълнението на проекти да бъдат достъпни, вицепремиерът определи като мощен инструмент за спиране на злоупотребите с европейски средства. По този начин нито една институция, организация или фирма не може да скрие информация по проекта, който управлява. Обновеният ИСУН е и средство за  опростяване и унификация на правилата и процедурите. Системата дава възможност за налагане на рестрикции относно броя документи, изисквани от бенефициентите и кандидатите.

Чрез публичния модул  могат да се направят и справки в реално време за постигнатите индикатори по програмите; резултатите от оценката на всеки оценителен етап и крайното класиране на проектните предложения по процедурите за предоставяне на БФП, реално изплатените средства по програми, приоритетни оси, процедури и договори; проекти и бенефициенти, които нямат наложени финансови корекции и са приключили изпълнението в първоначалния срок на договора; брой и стойност на подадените проектни предложения по програми и процедури.

ИСУН 2020 предоставя актуални справки по райони за планиране, включително до ниво отделно населено място – информация за всички проекти, които се изпълняват на съответната територия със стойност на договорените и на реално изплатените средства по източници на финансиране. „Тази функционалност на системата ще ни даде възможност за разрези и анализи на регионално ниво, за да кроим по-добри политики“, допълни още Дончев. През следващите 1-2 години предстои усъвършенстване на системата като амбициите са в нея да бъдат въведени и всички направени разходи с национален бюджет.

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Национална програма за развитие „България 2030“
Станете партньор на Годишните награди на БТПП!
Преките членове на БТПП получават 50% отстъпка от всеки рекламен пакет, а асоциираните ни членове – 20% Още
B2B партньорства чрез дигитален маркетинг
Практически ползи от дигиталната култура на потребление Още
Балканският винен конкурс и фестивал вече и в Белград
БТПП съдейства за организирането на събитието Още
Представяне на туристическата индустрия в Албания
Организирано от Посолството на Албания в София под надслов „Почувствай Албания“ Още
Посещение на Изложението за технологии и иновации в Шенжън, Китай
3300 изложителя и презентации на над 10 хил. проекта Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публичният модул на ИСУН 2020 - по-достъпен и прозрачен за потребителите
По-добра проследимост на управлението на фондовете Още
ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ – ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА
Правителството одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане
В условията на новите икономически реалности Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Международни търгове, обявени от индийската държавна компания „Bharat Heavy Electricals“ ltd.