Брой 235 (1993), 06-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Национално обучение за кръгова биоикономика в eвропейския социален диалог


 

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на национално обучение по проект GOOD WOOD на тема „Кръговата биоикономика в eвропейския социален диалог”. Активно участие в събитието взеха и партньорите по проекта - КТ “Подкрепа”.

Проектът има за цел засилване на социалния диалог и постигане на реорганизация на производството и управлението в дърводобивния и дървообработващия сектор. Проектът започна в началото на 2019 г. и партньорството обхваща бизнес организации, синдикати и университети от Италия, Португалия, Белгия и България.

Тематичният фокус на националния семинар беше кръговата биоикономика и нейното въздействие върху социалния диалог. Представители на БТПП и КТ „Подкрепа“ представиха проекта - неговите цели, планирани действия и очаквани резултати и направиха кратко изложение на направеното до момента в процеса на изпълнение на проекта.

Акцент бе поставен върху социалния диалог и неговите нови измерения с оглед на кръговата биоикономика, от една страна, и върху основните аспекти на кръговата биоикономика в дърводобивния и дървообработващия сектор и върху устойчивите и последователни модели на без отпадъчно производство и потребление, от друга.

Целта на националното обучение бе дискутиране на приложимостта на кръговата биоикономика в дървопреработващия сектор, изясняване на положителните и отрицателните й страни; както и очертаване на фактори и предпоставки за развитие на кръговата биоикономика и нейното въздействие върху работодателите, служителите и синдикалистите. Бяха споделени редица добри практики в ЕС.

През март 2020г. е насрочено провеждането на международна среща и обучение по проекта в София. БТПП ще продължи да информира по темата.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално обучение за кръгова биоикономика в eвропейския социален диалог
В рамките на проект GOOD WOOD Още
На 9 декември се открива Коледното издание на търговското изложение „Доверете се на българското”
Изложбена зала ЦУМ - София; вход: свободен Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отличи 13 компании на форума „Работодател на годината 2019”
Форумът се организира за 16-та поредна година Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година
Изследване на НСИ сред предприятията с 10 и повече заети лица Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Утвърден е образец на заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране и присъединяване към техническа инфраструктура
За присъединяване към ВиК, електрическа, газопреносна и газоразпределителна, както и топлопреносна мрежа Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Остават 10 дни за промени и плащане на авансовия корпоративен данък за 2019 година
Това е и последният срок за корекция на декларираните от фирмите авансови вноски за тази година Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи в гр. Пекин, Китайска народна република, 15-20.01.2020 г.
Заявяване на участие най-късно до 17 декември Още