Брой 235 (1993), 06-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенцията по заетостта отличи 13 компании на форума „Работодател на годината 2019”


13 работодатели бяха отличени по време на форума „Работодател на годината – 2019” на Агенцията по заетостта, чието шестнадесето издание се проведе на 5 декември 2019 г. в София. На тазгодишната церемония наградите на работодателите връчиха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова, Султанка Петрова и Лазар Лазаров, както и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов.

Тази година най-изявените работодатели, партньори на Агенцията по заетостта при осигуряването на заетост на безработни лица от цялата страна, бяха класирани в 2 категории:

 • „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар”
 • и
 • „Успели заедно”.

 

В традиционната категория „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар“ е отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията по заетостта в страната:

 • За региона на Благоевград – „Степс Фуутсокс Юръп”, гр. Дупница. Фирмата се занимава с опаковане и довършителни дейности по производството на трикотажни изделия и е част от голяма международна компания, производител на незабележими чорапи. Обявила е 173 свободни работни места на първичния пазар на труда и е осигурила устойчива заетост на 160 безработни лица. На работниците си предоставя много добри условия на труд, разработила е система за допълнителни възнаграждения в зависимост от постигнатите резултати, осигурява и транспорт при сменен режим на работа.
 • За региона на Бургас – „Аглика Трейд” ООД, гр. Велико Търново. Сферата на дейност на компанията е производство на висококачествени хавлиени кърпи, а през годините асортиментът е разширен в технологични линии за производство на различни видове одеяла и постелъчно бельо. Заявила е в бюрото по труда 31 свободни работни места и е наела 29 регистрирани безработни. Характерно за работодателя е, че осигурява устойчива заетост на безработни от групите в неравностойно положение. Фирмата предоставя служебен транспорт на около 100 от наетите от отдалечени, малки населени места в общината, както и обучение на персонала със собствени средства по специфични професии.
 • За региона на Варна – „Електа 03” ООД, гр. Варна. Компанията е специализирана в преработката на рапани, а продукцията й е предимно за износ. Разкрила е 49 свободни работни позиции и е наела 45 безработни, 27 от които са представители на уязвимите групи на пазара на труда – преобладаващо без квалификация и от ромски произход. Осигурява безплатен служебен транспорт за 36 от наетите работници от околните села, предоставя на служителите си много добри условия за почивка.
 • За региона на Ловеч – „Леони България” ЕООД, гр. Плевен. Фирмата е част от семейството на глобален доставчик на продукти, решения и услуги за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии и е нов инвеститор за региона. През годината е заявила 232 работни места в бюрото по труда, на които са наети 184 безработни от областта. От тях 162 са от уязвимите групи на пазара на труда. За служителите си осигурява организиран автобусен транспорт до работното място или финансови средства за пътуване. Всички наети получават ваучери за храна и двуседмично обучение на работното място.
 • За региона на Монтана – „Се Борднетце – България” ЕООД, гр. Мездра. Компанията е производител на кабелни комплекти за автомобилната промишленост. Наела е в устойчива заетост 279 безработни, от които 109 са за региона на Монтана, в т.ч. 55 безработни от уязвимите групи на пазара на труда. На част от работниците от населени места, различни от местонахождението на обектите, осигурява безплатен служебен транспорт. Работодателят участва активно в организирани от бюрата по труда в региона трудови борси.
 • За региона на Пловдив – „Розариум” ООД, гр. Пловдив. Дейността на фирмата е свързана с производство и търговия на българско розово масло, розова вода, лавандулово масло и вода, както и други етерични масла. Победителят за пловдивски регион е осигурил сезонна заетост на 249 лица предимно от уязвимите групи на пазара на труда – от ромския етнос и с ниско образование. Осигурява безплатен служебен транспорт с автобус или възможност за възстановяване на транспортни разходи при ползване на лични автомобили.
 • За региона на Русе – „Пилко” ЕООД, гр. Разград. Фирмата е една от най-големите в страната за производство и преработка на птиче месо. Продукцията ѝ се реализира както у нас, така и на международните пазари. Наградена е за наемането на 121 работници от над 20 села от Разградска област, като през годината е осигурила устойчива заетост на 58 безработни лица. Предоставя възможност за безплатен служебен транспорт за работниците от отдалечени населени места, ваучери за храна, работно облекло.
 • За региона на София – „Интегрейтид Микро-Електроникс България” ЕООД, гр. Ботевград. Компанията е част от международна структура, производител на електронни модули за автомобилната индустрия. Българският клон е на първо място в автомобилното производството на компанията майка и е главен производител за Европа. През 2019 г. е осигурила устойчива заетост на първичен пазар на 214 безработни, от които 165 са от региона. От тях 68 са от уязвимите групи на пазара на труда.
 • За региона на Хасково – „Арсенал” АД, гр. Казанлък. Компанията произвежда стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барут, пиротехнически изделия, спортни, ловни карабини и др. Обявила е 412 свободни работни места на първичния пазар на труда и е осигурила устойчива заетост за 362 безработни лица. На част от работниците осигурява безплатен служебен транспорт и допълнителен бонус за отдалеченост, ежемесечно предоставя ваучери за храна, детска градина за децата на работещите, възможност за безплатни почивки на море през летния сезон и др.
 • Новата категория „Успели заедно” отличава конкретни примери от съвместната дейност на представителите на бизнеса, търсещите работа и бюрата по труда в страната. Работодателите, които равностойно печелят приза са четирима:
 • „Булагро” АД, гр. Стара Загора. Работодателят осъществява дейност в областта на търговията с препарати за растителна защита, минерални торове и продукти на органичната и неорганичната химия. Притежава обекти в различни региони на страната, включително в гр. Нова Загора, където са разположени негова складова база и агромагазин. Безработното лице, част от тази номинация, се регистрира в бюрото по труда след работа в чужбина и е изправено пред избор – да се върне отново зад граница или да остане в България. В резултат от активната си дейност и със съдействието на бюрото по труда в Нова Загора, лицето е наето на работа в „Булагро” АД, получавайки възможността да полага грижи за семейството си в родината.
 • „Вита-АСИМП-ИПСМП-ФМР – д-р Светлана Чешмеджиева-Батева” ЕООД, гр. Сандански. Работодателят е лекар с кабинет по физиотерапия, който ползва услугите на бюрото по труда от 2018 година. Безработното лице пък е неколкократно регистриран безработен, със силно увредено зрение и без трудов стаж. Поради затруднението да се реализира професионално, мъжът разчита изцяло на съдействието на бюрото по труда в Сандански. В резултат от активната съвместна работа с трудовите посредници той е назначен – първоначално в субсидирана заетост – във „Вита-АСИМП-ИПСМП-ФМР – д-р Светлана Чешмеджиева-Батева” ЕООД, като работодателят заявява желание да задържи своя служител и след субсидирания период.
 • „Защитено жилище за лица с психични разстройства”, гр. Монтана. Работодателят извършва социална услуга в общността, осъществяваща грижи за лица с психични разстройства. Част от неговата основна работа е да предоставя условия за самостоятелен начин на живот в защитена среда. Търсещото работа лице е дипломиран бакалавър в специалност „Трудотерапия” и няма трудов стаж. Регистрира се в бюрото по труда в Монтана, като заявява своето желание за работа по специалността си, и след успешна съвместна дейност с трудовите посредници е нает на работа в защитеното жилище.
 • „Амева Юръп” АД, гр. Павел баня. Фирмата се занимава с производство и търговия с хранителни стоки и напитки на територията на гр. Павел баня. Търсещото работа лице е от ромския етнос, с начално образование и без трудов стаж, самотна майка с две деца, която няма възможност да пътува до друго населено място. След редица обучения и мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, експертите от бюрото по труда я насочват към подходящо свободно място в консервната фабрика на „Амева Юръп” АД, като компанията осигурява служебен транспорт. Към настоящия момент лицето продължава да работи при същия работодател.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално обучение за кръгова биоикономика в eвропейския социален диалог
В рамките на проект GOOD WOOD Още
На 9 декември се открива Коледното издание на търговското изложение „Доверете се на българското”
Изложбена зала ЦУМ - София; вход: свободен Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отличи 13 компании на форума „Работодател на годината 2019”
Форумът се организира за 16-та поредна година Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година
Изследване на НСИ сред предприятията с 10 и повече заети лица Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Утвърден е образец на заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране и присъединяване към техническа инфраструктура
За присъединяване към ВиК, електрическа, газопреносна и газоразпределителна, както и топлопреносна мрежа Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Остават 10 дни за промени и плащане на авансовия корпоративен данък за 2019 година
Това е и последният срок за корекция на декларираните от фирмите авансови вноски за тази година Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи в гр. Пекин, Китайска народна република, 15-20.01.2020 г.
Заявяване на участие най-късно до 17 декември Още