Брой 63 (68), 29-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще предостави на българските туристически фирми нов продукт, свързан с религиозния туризъм


От 2011 г. Българската търговско промишлена палата работи по проект „РЕКУЛТИВАТУР”, който има за цел да  разработи взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути, която да стимулира развитието на религиозния  туризъм. На базата на набраната информация и като се използва ГИС-системата, българските туристически фирми ще имат възможност бързо и лесно да разработват туристически пакети, включващи културни паметници с религиозен характер – манастири, църкви и др. характерни религиозни обекти. 

Географската информационна система (ГИС) е съвкупност от софтуерни и хардуерни решения за визуализация на пространствено определени данни. Комплицираната ГИС технология ще съхранява на едно място религиозните обекти, събрани във всяка една от участващите страни в проекта, а именно България, Гърция, Италия, Румъния и Унгария.

Към момента БТПП  е изготвила база данни с над 4000 религиозни обекта, които ще бъдат внедрени в тази система, което на практика представлява ефективен начин за промотиране на българското религиозно наследство в национален и европейски план. Българските туроператори ще имат възможността да се възползват от функционирането на ГИС системата и  да  обогатят своята професионална сфера на дейност.

Предстои и създаването на Международна агенция за развитие на религиозния туризъм, в мрежата на която ще бъде включена и България. Агенцията ще подпомага развитието на религиозния туризъм чрез стимулиране на определени обекти, услуги и културни маршрути.

За повече информация: Дирекция”Европейска интеграция и проекти” при БТПП, тел.: 8117556, e-mail: projects2@bcci.bg  mtancheva@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще предостави на българските туристически фирми нов продукт, свързан с религиозния туризъм
Продуктът се базира на иновативни технологични решения Още
Възможност за подобряване на социалната политика на малкия и среден бизнес
Ваучерите за храна не само увеличават покупателната способност на работниците, но и подкрепят националната икономика Още
Представители на гр. Лисбърн, Северна Ирландия на среща в БТПП
Компании от Северна Ирландия проявяват интерес към събиране, селектиране и обработка на отпадъци Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
„Девня Цимент“ АД стартира реализацията на един от най-големите проекти в България през последните 20 години
Нова производствена линия за клинкер и цимент ще бъде въведена в експлоатация в началото на 2015 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Новите правила по отношение на обществените поръчки са транспонирани в ПМС 55/2007
Постановлението се съгласува с новите правила за възлагане на обществени поръчки, влезли в сила в края на м. февруари т. г. с измененията в ЗОП Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Целта е да се опростят административните процедури Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС планира борба с компютърните престъпления
Нов орган на ЕС ще сигнализира за възникващи заплахи от киберпрестъпност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни срещи в страната по проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”
Срещите през следващата седмица ще бъдат в Търговище, Разград, Силистра, Русе, Видин, Монтана, Враца, Плевен Още