Брой 63 (68), 29-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството предлага нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Правителството одобри проекта на нов закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки и предлага на Народното събрание да го приеме. Законопроектът урежда осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между България и държавите-членки на Европейския съюз в съответствие със съществуващите европейски регламенти в тази област.

В предлагания документ са въведени опростени административни процедури, които ще улеснят прилагането на закона от задължените лица и приходната администрация. Отпадат голяма част от действащите разпоредби на национално ниво, които се съдържат в европейските регламенти. Те са били въведени, тъй като към момента на приемане на закона – 2006 г., България не е била член на ЕС и европейското законодателство не е имало пряка приложимост в националното ни законодателство. В тази връзка в проекта разпоредбите, съдържащи се в европейските регламенти, са посочени като препратки към съответния европейски нормативен акт и са включени само правилата, свързани с националната специфика.

По настояване на Интрастат операторите е променен срокът, в който всеки месец те подават в НАП своите декларации – от 10-о на 14-о число. По този начин се уеднаквяват сроковете за подаване на декларации по ДДС и Интрастат.

Удължава се и срокът, в който Интрастат операторите могат да извършват корекции в подадените данни – от три на шест месеца. Промяната ще способства за изготвяне на надеждна статистика и за улесняване на операторите при изпълнение на задължението им за подаване на Интрастат декларация с достоверни данни.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще предостави на българските туристически фирми нов продукт, свързан с религиозния туризъм
Продуктът се базира на иновативни технологични решения Още
Възможност за подобряване на социалната политика на малкия и среден бизнес
Ваучерите за храна не само увеличават покупателната способност на работниците, но и подкрепят националната икономика Още
Представители на гр. Лисбърн, Северна Ирландия на среща в БТПП
Компании от Северна Ирландия проявяват интерес към събиране, селектиране и обработка на отпадъци Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
„Девня Цимент“ АД стартира реализацията на един от най-големите проекти в България през последните 20 години
Нова производствена линия за клинкер и цимент ще бъде въведена в експлоатация в началото на 2015 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Новите правила по отношение на обществените поръчки са транспонирани в ПМС 55/2007
Постановлението се съгласува с новите правила за възлагане на обществени поръчки, влезли в сила в края на м. февруари т. г. с измененията в ЗОП Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Целта е да се опростят административните процедури Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС планира борба с компютърните престъпления
Нов орган на ЕС ще сигнализира за възникващи заплахи от киберпрестъпност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни срещи в страната по проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”
Срещите през следващата седмица ще бъдат в Търговище, Разград, Силистра, Русе, Видин, Монтана, Враца, Плевен Още