Брой 63 (68), 29-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Новите правила по отношение на обществените поръчки са транспонирани в ПМС 55/2007

Правителството направи промени в ПМС 55/2007, което регламентира условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните и от кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Промените се правят с цел да се съгласува нормативният акт с новите правила за възлагане на обществени поръчки, влезли в сила в края на м. февруари т. г. с измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки.

В съответствие с тях в ПМС 55/2007 г. се увеличават праговете при провеждане на процедурата по договаряне без пояснителен документ, като за строителство те ще бъдат от 240 000 лв. до 350 000 лв., а за доставки или услуги – от 60 000 лв. до 100 000 лв., включително съфинансирането от страна на бенефициента. Увеличават се и праговете, при които бенефициентите могат да не провеждат процедура за определяне на изпълнител, но са длъжни да съберат не по-малко от три оферти – за строителство те ще бъдат в границите от 45 000 лв. до 240 000 лв., а за доставки или услуги ще са от 15 000 лв. до 60 000 лв.

В приложното поле на постановлението се включва и Норвежкият финансов механизъм, което означава, че всички правила за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ ще важат и за него.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще предостави на българските туристически фирми нов продукт, свързан с религиозния туризъм
Продуктът се базира на иновативни технологични решения Още
Възможност за подобряване на социалната политика на малкия и среден бизнес
Ваучерите за храна не само увеличават покупателната способност на работниците, но и подкрепят националната икономика Още
Представители на гр. Лисбърн, Северна Ирландия на среща в БТПП
Компании от Северна Ирландия проявяват интерес към събиране, селектиране и обработка на отпадъци Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
„Девня Цимент“ АД стартира реализацията на един от най-големите проекти в България през последните 20 години
Нова производствена линия за клинкер и цимент ще бъде въведена в експлоатация в началото на 2015 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Новите правила по отношение на обществените поръчки са транспонирани в ПМС 55/2007
Постановлението се съгласува с новите правила за възлагане на обществени поръчки, влезли в сила в края на м. февруари т. г. с измененията в ЗОП Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Целта е да се опростят административните процедури Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС планира борба с компютърните престъпления
Нов орган на ЕС ще сигнализира за възникващи заплахи от киберпрестъпност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни срещи в страната по проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”
Срещите през следващата седмица ще бъдат в Търговище, Разград, Силистра, Русе, Видин, Монтана, Враца, Плевен Още