Брой 38 (295), 22-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП


На 21 февруари се проведе Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП. Утвърдени  бяха Отчет за дейността на Съвета през 2012 г. и Програма за работата през 2013 г.

Основен акцент в разискванията бе отражението на икономическата политика на правителството през последните години върху малкия и среден бизнес.

Представителите на браншовите организации изразиха опасения, че настъпилата политическа криза ще блокира дейността на държавната администрация, което ще доведе до допълнителни затруднения за бизнеса. Особено притеснително  е забавянето на плащанията към фирмите, изпълняващи проекти по европейските програми, което би ги довело до фалит. В тази връзка бе изразено мнение да се постави въпросът за гарантиране на стабилност на разплащанията по европейските проекти като изискване към евентуалния бъдещ служебен кабинет.

Принципно бе подкрепена позицията на Палатата при отстояване интересите на бизнеса. В допълнение на исканията на Палатата за гарантиране на нормални условия за бизнес бе поставен въпросът за промяна на методиката за изчисляване на цената на потребяваната от фирмите електроенергия и възможността за въвеждане на контролни електромери. Изразено бе мнението, че високата цена на електроенергията за фирмите повишава себестойността на стоките и намалява тяхната конкурентоспособност.

Обсъдени бяха и проблеми, възникнали от прилагането на новия режим по въвеждането на единната сметка.

Общото събрание избра ново Бюро на Съвета на БО в състав:

  • председател: доц. д-р инж. Виктор Ташев – управител на „Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство”,
  • първи заместник-председател: Лъчезар Искров – заместник-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти” и член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации;
  • втори заместник-председател: Илия Петров, член на председателския съвет на „Браншова организация за текстил и облекло” (БОТО).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП
Основен акцент в разискванията бе отражението на икономическата политика на правителството през последните години върху малкия и среден бизнес Още
Глобалният форум GS1 2013 в Брюксел – генератор на идеи за иновации и сътрудничество
Целта е утвърждаването на GS1-приложенията като най-широко използваната система от стандарти за веригата на снабдяване по света Още
Разработването на концепции и стратегии при организиране на събития е важно за бизнеса
В БТПП бе представена компанията „Events Congressing” Още
Нов Каталог на панаирите и изложенията в Югоизточна Европа - 2013
Има свободен достъп до електронния вариант на каталога Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа координационна среща по проект „Икономическа еко енергийна стратегия”
Водеща организация по проекта е Ямболската търговско-промишлена палата Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за участие в пилотния проект „Виртуален и технологичен парк” на Дунавски научен клъстер 2014-2020 г.
Проектът е макрорегионален и е фокусиран върху проучването и иновациите Още
Открита е процедурата за набиране на проектни предложения по Програма LIFE +
За България индикативните разпределени финансови средства по тази програма за 2013 г. са 9,21 млн. евро Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП: Фирмите могат да проверят онлайн колко са регистрираните им фискални устройства
Чрез новата е-услуга – също и справки за това, какви отчети са подадени към НАП от техните касови апарати Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция