Брой 21 (278), 30-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно предложението забавени заплати да се поемат от Фонда за гарантиране на вземанията


В Парламента е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Промените предвиждат работници, които не получават заплатите си, също да могат да се възползват от Фонда за гарантиране на вземанията.

Българската търговско-промишлена палата счита, че фонд „Гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” няма финансовата възможност да поеме допълнително предложените в законопроекта плащания  (трудови възнаграждения за последните три месеца, дължимите върху тях осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, както и дължимите на работника/служители парични обезщетения – чл. 34 и 36 от законопроекта).

Съгласно становището от представители на Министерство на финансите, че не са налице средства за подобен резерв, считаме че приемането на законопроекта в предложения вид крие рискове за стабилността на фонда, още повече, че през последните години вноските в този фонд са нулеви.

На база на гореизложеното Палатата счита за целесъобразно преди внасянето на законопроекта в този му вид, да се даде по- голям срок за обсъждане, както и да се предвиди възможност за набавянето на средства.

Становището на БТПП е изпратено до Симеон Дянков, вицепремиер, министър на финансите и председател на НСТС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложението забавени заплати да се поемат от Фонда за гарантиране на вземанията
Фонд „Гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” няма финансовата възможност да поеме допълнително предложените в законопроекта плащания Още
Среща с членовете на Американската търговска камара в България
Правителствените приоритети и политики през новия програмен период и многогодишната финансова рамка на ЕС бяха тема на срещата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първото изложение в България за „Образование и кариера”
Освен частни компании, търсещи различни млади специалисти, ще участват български и чуждестранни институции Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Намаляваме данъците на половина с дарение за лечение на деца
Друго данъчно облекчение е за дарение за културата Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Спогодба за социална сигурност между България и Сърбия е в сила от 1 февруари
Чрез нея се установява правилото за сумиране на осигурителни периоди за придобиване право на парични обезщетения и помощи Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безплатен онлайн курс на тема „Стандартизация в компаниите и пазарите”
Модулите за електронно обучение имат мултимедийно базиран интерактивен дизайн … Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Селскостопанският сектор в ЕС създава растеж и работни места
Въпросът за бъдещето на ОСП ще бъде част от разговорите на срещата на върха на ЕС на 7-8 февруари Още