Брой 21 (278), 30-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Спогодба за социална сигурност между България и Сърбия е в сила от 1 февруари


Националният осигурителен институт информира, че от 1 февруари 2013 г. влиза в сила Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност и Административно споразумение за нейното прилагане.

Ратифицираната спогодба се основава на принципите на еднаквото третиране на гражданите от двете държави в областта на социалната сигурност и дефинира задължението за приложимост в тази сфера само на едно от държавните законодателства. Чрез нея се установява правилото за сумиране на осигурителни периоди за придобиване право на парични обезщетения и помощи, както и възможността за износ на парични обезщетения.

В материалния обхват на спогодбата от българска страна са включени медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица; смърт и семейните помощи за деца.

Размяната на ратификационни документи между Република България и Република Сърбия е осъществена на 18 декември 2012 г. Разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Спогодбата регламентира, че същата влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеца, в който са разменени ратификационните документи.

От деня на влизане в сила на тази спогодба в отношенията между Република България и Република Сърбия се прекратява действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия от 1958 г. Тази конвенция Република България ще продължи да прилага в отношенията си, свързани със социалната сигурност с Черна гора и Босна и Херцеговина.

Придобитите права по действалата до 1 февруари 2013 г. конвенция не се губят и пенсионерите ще продължават да получават пенсиите си.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложението забавени заплати да се поемат от Фонда за гарантиране на вземанията
Фонд „Гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” няма финансовата възможност да поеме допълнително предложените в законопроекта плащания Още
Среща с членовете на Американската търговска камара в България
Правителствените приоритети и политики през новия програмен период и многогодишната финансова рамка на ЕС бяха тема на срещата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първото изложение в България за „Образование и кариера”
Освен частни компании, търсещи различни млади специалисти, ще участват български и чуждестранни институции Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Намаляваме данъците на половина с дарение за лечение на деца
Друго данъчно облекчение е за дарение за културата Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Спогодба за социална сигурност между България и Сърбия е в сила от 1 февруари
Чрез нея се установява правилото за сумиране на осигурителни периоди за придобиване право на парични обезщетения и помощи Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безплатен онлайн курс на тема „Стандартизация в компаниите и пазарите”
Модулите за електронно обучение имат мултимедийно базиран интерактивен дизайн … Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Селскостопанският сектор в ЕС създава растеж и работни места
Въпросът за бъдещето на ОСП ще бъде част от разговорите на срещата на върха на ЕС на 7-8 февруари Още