Брой 172 (177), 04-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Платформата ДЕБТНЕТ – информация от първа ръка за надеждността на партньорите


Ръководена от стремежа да подпомага дейността на членовете си като им създава условия за сигурност при осъществяване на търговските взаимоотношения с техни партньори, БТПП обедини усилията си с „ДЕБТНЕТ” EАД, София за:

  • подпомагане на стопанските субекти и администрацията за своевременно събиране на техни вземания;
  • намаляване на вътрешната междуфирмена задлъжнялост;
  • популяризиране на водения от ДЕБТНЕТ регистър на задълженията www.debtnet.bg .

Междуфирмената задлъжнялост е изключително сериозен проблем на българската икономика. Търсенето на дължимите средства чрез съда обикновено става бавно, а наемането на фирма за събирания на дългове е прекалено скъпо. Затова на пазара излиза проектът ДЕБТНЕТ, за да запълни една ниша, работеща в други страни от десетилетия. В регистъра фирми- кредитори вписват свои фирмени длъжници, а ползата за бизнеса е, че всеки, който иска да провери дали дадена фирма е достатъчно добросъвестна, за да прави сделка с нея, може да влезе в програмата. Информацията за наличието на една фирма в списъка на длъжниците е общодостъпна, оттук нататък срещу минимална сума се прави абонамент, за да се видят подробности. Базата данни съдържа актуална информация за задълженията и кредиторите на над 12 000 длъжници на обща стойност над 10,5 милиарда лева.

Съгласно партньорския договор, ДЕБТНЕТ предоставя на БТПП (вкл.на нейните служители с месторабота в гр. София и в регионалните търговско-промишлени палати/камари) и на нейните членове, вписани в Единния й доброволен търговски регистър, възможност за:

  • безплатно регистриране на техните длъжници във водения от ДЕБТНЕТ регистър на задълженията. Обстоятелството за наличие на членство в Палатата се проверява от ДЕБТНЕТ чрез проверка и потвърждение от страна на БТПП;
  • търсене в регистъра на задълженията на преференциална цена за абонамент, която е с 25% отстъпка от обявената от ДЕБТНЕТ цена в официалната тарифа.

Вписването на длъжник в регистъра на задълженията ДЕБТНЕТ представлява допълнителен инструмент за събиране на просрочени задължения. Едновременно с това, представлява превантивна мярка при установяване на лоялни и коректни партньорски взаимоотношения между фирмите.

В информационната система ДЕБТНЕТ могат да бъдат въвеждани данни само по заявка от юридически лица и за юридически лица. Подробни указания за ползване на системата са публикувани и на сайта на БТПП в Интернет www.bcci.bg/debtnet.html


НОВИНИ ОТ БТПП
Платформата ДЕБТНЕТ – информация от първа ръка за надеждността на партньорите
Базата данни съдържа актуална информация за задълженията и кредиторите на над 12 000 длъжници на обща стойност над 10,5 млрд. лв. Още
Почетният консул на България в Марсилия посети БТПП
Конкретни конкурентоспособни отрасли на българската икономика ще бъдат представени в Марсилия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Видео конферентен разговор с тайвански фирми
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Целта е Законът да се приведе в съответствие с новата редакция на Европейската патентна конвенция и с измененията на Договора за патентно коопериране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: ЕК подкрепя иновациите в безжичните технологии чрез споделяне на радиочестотния спектър
Според прогнози глобалният мобилен пренос на данни ще се увеличава с 26% годишно до 2015 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен търг във Виетнам
СЪОБЩЕНИЯ
Координати на експертите от ресор "Туризъм" в Пловдив