Брой 172 (177), 04-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Международен търг във Виетнам

Виетнамската компания “Thac Mo Hydropower” JSC обявява международен търг за осигуряване и монтиране на електро-механично оборудване за водноелектрическата централа “Тхак Мо” във Виетнам. Финансирането на проекта е по линия на официалната помощ за развитие, отпусната от Международната агенция за сътрудничество(Япония).

Документите за търга ще се продават от 5 септември 2012 година до 5 ноември 2012 година в офиса на “Thac Mo Hydropower” JSC, който е на следния адрес: Long Thuy Ward, Phuoc Long Town, Binh Phuoc Province, Vietnam, тел.: 00846512216468, факс: 00846513778268. Цена на тръжните документи: 5 млн. виетнамски донги (200 евро). Банкова гаранция: 300 000 щ.д.

Адрес за подаване на готовите документи: “Thac Mo Hydropower” JSC, Long Thuy Ward, Phuoc Long Town, Binh Phuoc Province, Vietnam, тел.: 00846512216468, факс: 00846513778268. Краен срок за подаване на документите – 13.45 ч на 5 ноември 2012 г. Отварянето на офертите ще бъде на същия ден от 14 часа.

Източник: СТИВ-Ханой

НОВИНИ ОТ БТПП
Платформата ДЕБТНЕТ – информация от първа ръка за надеждността на партньорите
Базата данни съдържа актуална информация за задълженията и кредиторите на над 12 000 длъжници на обща стойност над 10,5 млрд. лв. Още
Почетният консул на България в Марсилия посети БТПП
Конкретни конкурентоспособни отрасли на българската икономика ще бъдат представени в Марсилия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Видео конферентен разговор с тайвански фирми
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Целта е Законът да се приведе в съответствие с новата редакция на Европейската патентна конвенция и с измененията на Договора за патентно коопериране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: ЕК подкрепя иновациите в безжичните технологии чрез споделяне на радиочестотния спектър
Според прогнози глобалният мобилен пренос на данни ще се увеличава с 26% годишно до 2015 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен търг във Виетнам
СЪОБЩЕНИЯ
Координати на експертите от ресор "Туризъм" в Пловдив