Брой 108 (113), 06-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП представя доклад пред Международната конференция на труда от името на българските работодатели


Днес, 6 юни, главният секретар на БТПП Васил Тодоров, изнася доклад от името на българските работодатели пред участниците в 101-та редовна сесия на Международната конференция на труда.

Акцентът в изказването се поставя на младежката безработица и мерките, които предприемат работодателските организации в България за осигуряване на заетост на младите хора. В доклада се представя и пакет от мерки за подобряване на образованието и формиране на предприемачески умения, поемане на допълнителни ангажименти за стажуване и чиракуване.

Главният секретар на БТПП ще се спре и на промените в Кодекса на труда, приети през 2012 г., относно критериите за представителност на работодателските организации. Те са в ущърб на тристранния диалог и противоречат на международните принципи, основен сред които е независимост на работодателските организации  - финансова и институционална.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа Националното споразумение "Първа работа"
Инициативата има за цел да осигури заетост на минимум 22 000 млади хора, които не са се реализирали на трудовия пазар Още
БТПП представя доклад пред Международната конференция на труда от името на българските работодатели
Акцент се поставя на осигуряването на младежка заетост Още
Цветан Симеонов връчи национален приз „Златно евро” на представители на бизнеса
Наградите са за постигнати високи резултати в усвояването на средствата от европейските фондове Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Промените в Закона за потребителския кредит
Целта е да се осигури по-висока защита на интересите на потребителите и кредитодателите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Най-много са данъчните облекчения за привличане на преки чуждестранни инвестиции, според анализ на МФ
Това е един от изводите в Прегледа на системата от данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс за най-добрите реклами и тв проекти с положителен образ на жените