Брой 108 (113), 06-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Промените в Закона за потребителския кредит


На Портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проект на Закон за изменение на Закона за потребителския кредит. С него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В този документ са предвидени допълнителни допускания за изчисляване на годишния процент на разходите.

С предложените промени в закона се отразяват последните изменения на пазара на кредитни продукти и се осигурява по-висока защита на интересите на потребителите и кредитодателите.

С проектозакона се променят двете общи положения и десетте допълнителни допускания, които се вземат предвид при изчисляване на годишния процент на разходите. С тези допълнителни допускания се определят някои елементи, включени във формулата за изчисляването на годишния процент на разходите, когато те не са известни или не могат да бъдат установени при сключването на договора и при изчисляването на годишния процент на разходите, както и случаите, когато същите могат да се променят.

С предлаганите промени в закона са предвидени допълнителни допускания за изчисляване на годишния процент на разходите. С това се цели да се осигурят по-ясни правила и да се обхванат по-широк кръг на случаи при изчисляването годишния процент на разходите по кредита. По този начин се гарантира по- голяма прозрачност и защита на потребителите при предоставяне на потребителски кредити. В същото време кредиторите ще бъдат улеснени при изчисляването на годишния процент на разходите при отпускането на кредити, което ще се извършва по един и същ и начин на територията на целия ЕС. Предложената актуализация и включването на нови допускания  за изчисляване на годишния процент на разходите отговоря на пазарната ситуация в държавите-членки на ЕС.

Проектозаконът цели да гарантира наличието на прозрачни правила при изчисляването на годишния процент на разходите и да осигури последователност и еднаквото им  изчисляване от всички кредитодатели.

Предложениния и становища се приемат до 18 юни 2012 г. на E-mail: e.alexiev@mee.government.bg и tz.karailieva@mee.government.bg.

Проект на  Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа Националното споразумение "Първа работа"
Инициативата има за цел да осигури заетост на минимум 22 000 млади хора, които не са се реализирали на трудовия пазар Още
БТПП представя доклад пред Международната конференция на труда от името на българските работодатели
Акцент се поставя на осигуряването на младежка заетост Още
Цветан Симеонов връчи национален приз „Златно евро” на представители на бизнеса
Наградите са за постигнати високи резултати в усвояването на средствата от европейските фондове Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Промените в Закона за потребителския кредит
Целта е да се осигури по-висока защита на интересите на потребителите и кредитодателите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Най-много са данъчните облекчения за привличане на преки чуждестранни инвестиции, според анализ на МФ
Това е един от изводите в Прегледа на системата от данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс за най-добрите реклами и тв проекти с положителен образ на жените