Брой 87 (92), 07-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Подкрепа за развитие на сектора текстил и облекло


Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в конференция на тема: „Трансграничният регион България – Македония - добро място за производство на облекла”. Конференцията се проведе на 5 май в Кюстендил по проект в рамките на Програма „Трансгранично сътрудничество България – Македония”, изпълняван от Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” в партньорство с Търговска текстилна асоциация – текстилен клъстер Щип и Кюстендилската търговско-промишлена палата.

Представен беше задълбочен анализ на стратегия за развитие на сектора текстил и облекло в трансграничия регион. Цветан Симеонов отчете като положителен сигнал факта, че от българска страна бяха представени и двете организации - Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и Браншовата организация за текстил и облекло (БОТО), които заедно с партньорите от Щип обсъдиха възможностите за развитие на фирмите от бранша от двете страни на границата. Той увери предприемачите, че Палатата е готова да им оказва всестранна подкрепа при решаване на въпроси, свързани с промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и с еврофинансирането и равнопоставеността на браншовете по ОП „Конкурентоспособност”.

Секторът производство на облекло обхваща около 5% от индустриалното производство в страната и създава близо 8% от добавената стойност в индустрията по данни на МИЕТ и НСИ.

"Бранш "текстил и облекло" беше първият, който почувства през 2008 г. ударите на кризата. В случая той е и първият, който получи шанса да излезе от тази криза”, коментира Йордан Беловодски - изпълнителен директор на Браншова организация за текстил и облекло в Кюстендил.

По време на конференцията беше направен извода, че браншът е изключително важен за икономиката на България и Македония, но е еднакво подценяван и в двете държави. Фирмите имат едни и същи проблеми, като основният е свързан с не особено високата производителност на труда. В тази връзка бе представена стратегия за повишаване производителността и начини за оптимизиране на производствените процеси.

Поставен беше въпросът за обединяване на усилията по провеждане на отлаганата от две години изложба на производителите от сектора, като бяха дискутирани възможностите и перспективите за развитие и утвърждаване на фирмите от бранша на вътрешния и европейски пазари.


НОВИНИ ОТ БТПП
Световната банка потвърди партньорството за устойчив растеж в България
Новият модел за партньорство с Банката предвижда предоставяне на аналитични и консултантски услуги Още
Подкрепа за развитие на сектора текстил и облекло
Конференция "Трансграничният регион България – Македония, добро място за производство на облекла" се проведе в Кюстендил Още
Представители на „Analytic Jena AG” посетиха БТПП
Компанията е лидер в областта на научното приборостроене и изработването на лабораторни софтуерни решения Още
Иранската компания “Microsource” проучва възможностите за откриване на офис в София
Компанията основно работи в областта на бизнес консултациите Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на УО на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект за изменение и допълнение на Наредба за търговете и конкурсите
Обществените консултации до 7 юни т.г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар: Международни стандарти в банковата практика, оценка на риска, новости в развитието на перспективите пред банките и компаниите