Брой 87 (92), 07-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение на УО на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

Управляващият орган (УО) на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 поднася извиненията си за настъпилите временни затруднения в комуникацията с бенефициенти и партньори, вследствие на наложилите се промени, свързани с местоработата на служителите от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и преместването им на нов адрес (гр. София, ул. "6-ти септември" № 21).

Екипът на УО полага максимални усилия в най-кратки срокове комуникацията да бъде възстановена.

НОВИНИ ОТ БТПП
Световната банка потвърди партньорството за устойчив растеж в България
Новият модел за партньорство с Банката предвижда предоставяне на аналитични и консултантски услуги Още
Подкрепа за развитие на сектора текстил и облекло
Конференция "Трансграничният регион България – Македония, добро място за производство на облекла" се проведе в Кюстендил Още
Представители на „Analytic Jena AG” посетиха БТПП
Компанията е лидер в областта на научното приборостроене и изработването на лабораторни софтуерни решения Още
Иранската компания “Microsource” проучва възможностите за откриване на офис в София
Компанията основно работи в областта на бизнес консултациите Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на УО на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект за изменение и допълнение на Наредба за търговете и конкурсите
Обществените консултации до 7 юни т.г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар: Международни стандарти в банковата практика, оценка на риска, новости в развитието на перспективите пред банките и компаниите