Брой 245 (250), 15-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложения за усъвършенстване на оперативните програми (2014-2020)


В БТПП се проведе кръгла маса за обсъждане на предложенията на представителите на бизнеса и науката по усъвършенстването на ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“, Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. на ЕС, както и по отношение на проект за нова ОП „Наука и образование“.

Председателят на БТПП представи виждането на Палатата за нова ОП „Наука и образование“. В тази връзка се подготвя становище с основните параметри на тази програма. Ще се настоява да бъде включена и земеделската наука, за която да се отпуснат поне 300 млн. евро през следващия програмен период. Това е залегнало още през август т.г.  в писмо на Палатата до министрите Томислав Дончев и  Мирослав Найденов.

На форума присъства и Емилия Радева – началник отдел „Иновации“  в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, член на Бюрото на Съвета по иновации. Тя  взе отношение по изграждането на Софийския технопарк, който е включен в оперативна програма „Конкурентноспособност“. Оживени дискусии имаше по въпроса как да бъде структуриран технопаркът. Някои от участващите имаха предложение за 2 технопарка в София.

 В рамките на дискусията бяха обсъдени и следните въпроси:

  • как да се опростят процедурите за кандидатстване по посочените оперативни програми;
  • възможността търговските банки  да се включат в оценяването на европроектите, подадени от представителите на  бизнеса, с оглед ускоряване на времето за  оценката им;
  • създаване на нова оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” през Програмния период 2014-2020 г.;
  • изпълнителната и от законодателната власт да улеснява и подпомага бизнеса, така че българските фирми да произвеждат, респективно и да изнасят стоки с по-висока добавена стойност; да бъдат формулирани петте области, в които да е насочена основната част от финансирането за иновации;
  • създаване у нас на единен държавен орган по наука, иновации и технологии. Евентуално към МС да се структурира Държавна агенция за наука, технологии и иновации и фонд към нея, който да обедини Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания”. Към бъдещия единен държавен орган, следва да функционира и Междуведомствен обществено-държавен съвет по наука, технологии и иновации.

С предложения по темите се включиха: Йосиф Аврамов – съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, проф. Румен Николов – УНБИТ, Деян Иванов-СИСКО България, проф. Методи Теохаров – институт „Пушкаров“, проф. Александър Караманов – БАН, Деница Николова – гл. директор ГД „Програмиране на регионалното развитие“, Юлия Минева-Милчева – гл. директор на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“.

В кръглата маса участваха и членове на БТПП от Съвета на браншовите организации и Съвета по иновации, представители на бизнеса, дейци на науката – от БАН, Селскостопанска академия, университети, ФНТС.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Токио бе отбелязана 40-годишнината на българо-японските икономически отношения
В събитието се включи и българската бизнес делегация, която е на посещение в Япония Още
Предложения за усъвършенстване на оперативните програми (2014-2020)
Проблемите на МСП бяха обсъдени в БТПП
Необходима е интеграция на малкия бизнес във всички аспекти на икономическите процеси на ЕС Още
Национални награди по безопасност и здраве при работа за 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Български производители могат да станат доставчици на Първия хипермаркет “Проммашини” в Казахстан
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Закон за изменение на Закона за електронното управление
Предложените законодателни промени са свързани с облекчаването на бизнеса в областта на информационните технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага модерни разпоредби в областта на несъстоятелността
Целта е да се повишат ефикасността и ефективността на трансграничните производства по несъстоятелност, които засягат ежегодно около 50 000 дружества в целия ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Официално са отворени номинациите за наградата „Бизнес за мир на Осло” 2013