Брой 245 (250), 15-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Български производители могат да станат доставчици на Първия хипермаркет “Проммашини” в Казахстан


В СТИВ-Астана е получено търговско предложение от Първия хипермаркет “Проммашини”, който предстои да се открие на 12 март 2013 г. в гр. Алмати, Р Казахстан, към български производители на машини и промишлено оборудване, в качеството им на доставчици.

Хипермаркетът разполага с голяма търговска площ (3 000 кв.м. закрита и 9 000 кв.м. открита площ), на която ще бъдат представени машини и оборудване от 400 производители от различни държави. Размерът на един щанд е 9 кв.м. Общата складова площ е 2 000 кв.м., а цялата територия на хипермаркета е 7,5 хектара. Изградена е необходимата инфраструктура.

Целта е на едно място, тематично, да се съберат всички стоки от представените по-долу тематични области. Стоките и каталозите ще бъдат изложени на отделни фирмени щандове, на които консултанти ще могат подробно да разясняват техните характеристики и предимства.

Важна особеност е, че доставчиците на машините и купувачите няма да имат ангажименти към логистиката и оформлението на митническите процедури. С доставката на стоката “от врата до врата” се ангажира Промишленият хипермаркет “Проммашини”. Доставката от заводите-производители на стоките до купувача ще се осъществява чрез железопътен, автомобилен и авиотранспорт.

Купувачът ще получава единна сметка и договор от хипермаркета за стоки от различни доставчици.

В хипермаркета ще функционира офис, който ще осигурява продажби на цялата територия на Казахстан, като ще се базира на 12-годишен опит в продажбите на промишлено оборудване.

Особено перспективно е, че през 2014 г. такива хипермаркети ще бъдат открити в столицата Астана и крупните промишлени центрове - гр. Караганда и гр. Шимкент.

Изискванията към доставчиците са както следва:

  • Предоставяне на образци от предлаганата продукция за демонстрации и каталози на руски език;
  • Ценова листа по условия FCA – завод-производител, с включена 10% комисионна за хипермаркета;
  • Обучението на консултанти е по желание на доставчика и за негова сметка;
  • При предоставянето на стока за продажба (при желание на доставчика) на хипермаркета, складовите помещения са безплатни;
  • Оформление на щанда в корпоративен стил;
  • Ежегодна такса от 3000 евро, която се заплаща еднократно за една година.

Тематиката на предлаганата от хипермаркета промишлена продукция ТУК

Заявки на доставчиците се приемат до 1 февруари 2013 г.

Лице за контакт:
Кадыркулова Айсулу Карашевна
Тел.:          +7-727-329-12-67
Моб.тел.:  +7-702-283-3389
e-mail:  t.d.prommashiny@mail.ru
skype:   ice.k.k89

По оценка на СТИВ-Астана има възможност за участие на български производители на машини и промишлено оборудване като доставчици за Първия хипермаркет “Проммашини” в Казахстан. От досегашния опит на търговската ни служба в Казахстан следва да се има предвид, че без наличието на надежден местен партньор, българските производители много трудно биха успели да проникнат на казахстанския пазар, който е перспективен от гледна точка на динамичното развитие на страната, богатата суровинна база и действащите програми за индустриализация.

Заявките от потенциални български доставчици могат да се отправят чрез СТИВ-Астана или директно на указаните по-горе контактни данни.

За контакти със СТИВ: Република Казахстан, гр.Астана, ул. „Саръйарка”, № 15, Бизнес-център „Искер”,Тел.: +7 7172 94 00 17, факс: +7 7172 94 00 18, e-mail: officekz@mee.government.bg

Приложение: Предложение за сътрудничество от Първия хипермаркет “Проммашини” в Казахстан

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Токио бе отбелязана 40-годишнината на българо-японските икономически отношения
В събитието се включи и българската бизнес делегация, която е на посещение в Япония Още
Предложения за усъвършенстване на оперативните програми (2014-2020)
Проблемите на МСП бяха обсъдени в БТПП
Необходима е интеграция на малкия бизнес във всички аспекти на икономическите процеси на ЕС Още
Национални награди по безопасност и здраве при работа за 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Български производители могат да станат доставчици на Първия хипермаркет “Проммашини” в Казахстан
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Закон за изменение на Закона за електронното управление
Предложените законодателни промени са свързани с облекчаването на бизнеса в областта на информационните технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага модерни разпоредби в областта на несъстоятелността
Целта е да се повишат ефикасността и ефективността на трансграничните производства по несъстоятелност, които засягат ежегодно около 50 000 дружества в целия ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Официално са отворени номинациите за наградата „Бизнес за мир на Осло” 2013