Брой 245 (250), 15-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Закон за изменение на Закона за електронното управление


На портала за обществени консултации на министерски съвет е публикуван Закон за изменение на Закона за електронното управление. Предложените законодателни промени са свързани с облекчаването на бизнеса в областта на информационните технологии и с улесняването на процесите по внедряването на административните информационни системи и електронното управление в Република България.

Във връзка със стратегията за намаляване на административната тежест, облекчаващи бизнеса, в т. ч. и в областта на информационните технологии и след внимателен анализ се наложи изводът, че отмяната на режима по сертификация на административните информационни системи и приложенията за визуализация и редактиране, ще доведе до по-ускорено разработване и внедряване на административните информационни системи в администрациите, както и на електронни административни услуги.

С изменение на подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за електронното управление през декември 2010 г. беше оптимизиран режимът по сертификация на административни информационни системи и приложения за визуализация и редакция. Въпреки това режимът по сертифициране на административните информационни системи затруднява внедряването им и е допълнителна тежест с оглед цялостния процес по сертифициране – акредитация на лица, сключване на договори, проверка на съответствие, контрол. Това налага приемането на законодателни мерки за облекчаването и ускоряването на дейностите, свързани с въвеждането на електронни административни услуги.

Повече за мотивите към законопроекта ТУК

Лица за контакти:
Цветанка Кирилова; Началник на отдел "ОСИС"; Дирекция "Електронно управление" в МТИТС;
Тел.: 02/949 2060; E-mail: tskirilova@mtitc.government.bg;

Женета Рогова; Началник на отдел "ПДТСЕУ"; Дирекция "Правна" в МТИТС; Тел.: 02/9409 475; E-mail: jrogova@mtitc.government.bg

Закон за изменение на Закона за електронното управление
Добави нов коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Токио бе отбелязана 40-годишнината на българо-японските икономически отношения
В събитието се включи и българската бизнес делегация, която е на посещение в Япония Още
Предложения за усъвършенстване на оперативните програми (2014-2020)
Проблемите на МСП бяха обсъдени в БТПП
Необходима е интеграция на малкия бизнес във всички аспекти на икономическите процеси на ЕС Още
Национални награди по безопасност и здраве при работа за 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Български производители могат да станат доставчици на Първия хипермаркет “Проммашини” в Казахстан
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Закон за изменение на Закона за електронното управление
Предложените законодателни промени са свързани с облекчаването на бизнеса в областта на информационните технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага модерни разпоредби в областта на несъстоятелността
Целта е да се повишат ефикасността и ефективността на трансграничните производства по несъстоятелност, които засягат ежегодно около 50 000 дружества в целия ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Официално са отворени номинациите за наградата „Бизнес за мир на Осло” 2013